Python split() fonksiyonu hakkında bilgi edinin, nasıl kullanıldığını öğrenin, fonksiyonun çıktısı ve örnek kullanımlarını inceleyin.

Python split() fonksiyonu

Python split() fonksiyonu, bir dizeyi belirtilen bir ayraçla ayırarak parçalara bölmek için kullanılır. Bu fonksiyon, dizeyi belirtilen ayraç veya karaktere göre böler ve parçaları bir listeye dönüştürür.

split() fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir. Bu fonksiyonu kullanmak için dize değişkenimiz üzerinde split() işlemini çağırmamız yeterlidir. Örneğin:

 • Aşağıdaki örnekte, merhaba,dünya,nasılsın cümlesini virgül ayraçına göre bölmek için split() fonksiyonunu kullanıyoruz:
 • Dize Ayraç Sonuç
  merhaba,dünya,nasılsın , [‘merhaba’, ‘dünya’, ‘nasılsın’]

  Nasıl kullanılır?

  Python split() fonksiyonu metni belirtilen bir ayraç veya karaktere göre bölmek için kullanılan bir string metodudur. Bu metod, verilen string ifadeyi belirtilen ayraç veya karaktere göre böler ve böldüğü parçaları bir liste olarak döndürür.

  Nasıl kullanılır? Python split() fonksiyonu kullanmak için öncelikle bir string ifade belirlememiz gerekir. Ardından bu string ifade üzerinde split() metodu çağrılır ve parantez içerisine ayraç veya karakter ifadesi verilir. Örneğin:

 • Bir cümleyi kelimelere ayırmak için:
 • Örnek Kullanım Sonuç
  text = Python split() fonksiyonu nasıl kullanılır?kelimeler = text.split() [‘Python’, ‘split()’, ‘fonksiyonu’, ‘nasıl’, ‘kullanılır?’]

  Yukarıdaki örnekte, split() metodu boş bırakılarak çağrıldığında default olarak karakter boşluğuna göre bölme işlemi yapar ve kelimeler listesi olarak döndürür.

  split() fonksiyonunun farklı kullanım örnekleri ve detaylı açıklamaları için Python dokümantasyonunu inceleyebilir veya uygulama yaparak daha iyi anlayabilirsiniz.

  Fonksiyonun sonucu

  Python split() fonksiyonu çağrıldığında, string bir değişkenin belirli bir ayırıcıya göre bölünmesini sağlar. Bu işlem sonucunda bir liste döndürür. Yani, split() fonksiyonunun sonucu bir liste olacaktır.

  Örneğin, Hello,World ifadesini virgül karakterine göre bölmemiz gerektiğinde split() fonksiyonunun sonucu [‘Hello’, ‘World’] olacaktır.

  Bu sonuç, orijinal string ifadeyi belirli bir ayırıcıya göre bölerek, elde edilen parçaların listesidir. Bu sayede, string ifadeler üzerinde işlem yaparken kolaylık sağlar.

  Ayrıca, split() fonksiyonunun sonucunu değişkenlere atayarak, elde edilen parçalara ayrı ayrı erişebiliriz. Bu da veri işleme işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlar.

  Bu nedenle, split() fonksiyonunun sonucu olan listenin, string ifadeler üzerinde bölme işlemlerinde büyük önemi vardır. Kullanımı oldukça yaygın olan bu fonksiyon, programcılara string veri türü üzerinde esnek bir şekilde işlem yapma imkanı sunmaktadır.

  Örnek kullanımlar

  Python split() Nedir?

  Python split() fonksiyonu, bir dizeyi belirli bir ayıraçla bölmek için kullanılır. Bu fonksiyon, dizeyi istenen ayıracın her birinde bölerek, bir dize listesi döndürür. Bu dize listesi, daha sonra istenilen işlemler için kullanılabilir.

  split() fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir. Dize üzerinde çalışmak için kullanılır ve istenilen ayıraç parametre olarak verilir. Örneğin;

  text = Merhaba, Dünya

  words = text.split(,)

  Bu örnekte, Merhaba, Dünya dizesi virgül ile ayrıldı ve Merhaba ile Dünya olmak üzere iki ayrı dize elde edildi.

  Dize Ayıraç Sonuç
  Merhaba, Dünya , [‘Merhaba’, ‘Dünya’]

  Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, split() fonksiyonu dizeyi ayırarak istenilen sonucu elde etmemizi sağlar. Bu sayede veri manipülasyonu ve analizi yaparken oldukça kullanışlı bir yöntemdir.

  Yorumlar devre dışı bırakıldı.