Kültür, bir toplumun değerleri, inançları, gelenekleri ve davranış biçimlerini kapsayan geniş bir kavramdır. Kültürümüz ise bizim geçmişimizden günümüze taşıdığımız, kuşaktan kuşağa aktardığımız mirastır. Türk kültürü, Anadolu coğrafyasında yaşayan çeşitli toplulukların bir araya gelmesiyle oluşmuş zengin bir karma kültürdür. Bu kültürel mirasın korunması ve yaşatılması için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor.

Kültürümüz

MAFA adlı proje, kültürel mirasın dijital ortama aktarılması ve genç nesillere ulaştırılması amacıyla geliştirilmiş bir web platformudur. Bu platform sayesinde geçmişten gelen kültürel değerlerimizi koruyabilir ve gelecek nesillere aktarabiliriz. Özellikle gençlerin teknolojiye olan ilgisini kullanarak kültürel mirasımızı geleceğe taşıyabiliriz.

Web tabanlı proje olan MAFA, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde her yaştan kullanıcıya hitap etmektedir. Projenin sürekli olarak güncellenmesi ve genişletilmesi, kültürel mirasımızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Kültürümüzü korumak ve yaşatmak için MAFA Web gibi projelere destek olmalı ve bu mirasa sahip çıkmalıyız.

Kültür Nedir?

MAFA (Müzik ve Felsefe Akademisi) tarafından yapılan bir araştırmaya göre kültür, bir toplumun değerlerini, inançlarını, ritüellerini ve geleneklerini ifade eder. Kültür, bir topluluğun yaşam tarzını, sanatını, edebiyatını ve müziğini şekillendirir.

Web üzerindeki kültür ise dijital ortamda var olan toplulukların paylaşılan değerlerini ve normlarını ifade eder. İnternet, sosyal medya platformları ve diğer çevrimiçi alanlar, kullanıcıların etkileşimlerini ve deneyimlerini şekillendirerek bir dijital kültür oluştururlar.

Kültür Özellikleri
Sanat Kültürün estetik yönünü yansıtır.
Gelenekler Toplumun geçmişten gelen değerlerini korur.
Dil Topluluk içinde iletişimi sağlar.