MADDE 1 – Taraflar

1.1. Hizmet Sağlayıcı:

  • Firma Ünvanı: MAFA Web Tasarım ve Yazılım Ajansı
  • Adres: Cumhuriyet Mah. 2233 Sok. No:4/6 Gebze / Kocaeli
  • E-posta: info@mafaweb.com.tr
  • Telefonlar: +90 850 888 6232, +90 540 889 6232

1.2. Müşteri: (Müşterinin adı, adresi, iletişim bilgileri ve diğer gerekli detaylar buraya eklenecek.)

MADDE 2 – Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme, MAFA Web Tasarım ve Yazılım Ajansı tarafından sağlanan web tasarımı, yazılım geliştirme ve ilgili diğer hizmetlerin (bundan böyle “Hizmetler” olarak anılacaktır) kapsamını, koşullarını ve tarafların yükümlülüklerini düzenler.

MADDE 3 – Hizmetlerin Kapsamı

3.1. Ajans, müşterinin iş gereksinimlerine uygun olarak belirtilen hizmetleri sağlayacaktır.

3.2. Hizmetlerin detaylı açıklamaları, teslimat koşulları ve zaman çizelgesi sözleşmeye ek olarak sunulmuştur.

3.3. Ajans, projeleri en güncel teknoloji ve endüstri standartlarına uygun olarak yürütecektir.

MADDE 4 – Ücretlendirme ve Ödeme Koşulları

4.1. Hizmetlerin ücretlendirilmesi ve ödeme planı, ekli fatura ve ödeme tablosunda belirtilmiştir.

4.2. Ödemeler, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanmalıdır.

4.3. Belirlenen süreler içinde yapılmayan ödemeler için ajans, günlük %0.5 gecikme faizi uygulama hakkına sahiptir.

MADDE 5 – Telif Hakları ve Fikri Mülkiyet5.1. Proje teslimatı sonrasında, üretilen çalışmaların tüm telif hakları müşteriye devredilir.

5.2. Ajans, gerekli durumlarda ve yasal sınırlar içinde, üçüncü parti içerik ve hizmetleri kullanabilir. Bu içeriklerin kullanım hakları ilgili üçüncü partinin lisans şartlarına tabidir.

MADDE 6 – Gizlilik Yükümlülüğü

6.1. Taraflar, işbu sözleşme süresince ve sonrasında, karşılıklı olarak edindikleri bilgilerin gizliliğini koruyacaklardır.

6.2. Taraflar, sadece gerekli ve yetkilendirilmiş personelin bu bilgilere erişimine izin verecektir.

MADDE 7 – Sözleşme Süresi ve Fesih

7.1. Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren belirli bir süre için (örneğin, 1 yıl) geçerlidir.

7.2. Taraflar, sözleşmeyi ciddi sebeplerle ve 30 gün önceden yazılı olarak bildirerek feshedebilir.

7.3. Fesih durumunda devam eden işlerin durumu ve karşılıklı mali yükümlülükler sözleşmenin ilgili maddeleri çerçevesinde çözümlenecektir.

MADDE 8 – Değişiklikler

8.1. Sözleşme maddeleri üzerinde değişiklik yapılması ihtiyacı doğarsa, bu değişiklikler ancak her iki tarafın yazılı onayı ile geçerli olacaktır.

MADDE 9 – Uyuşmazlık Çözümü

9.1. Sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 10 – Yürürlük

10.1. İşbu sözleşme, her iki tarafın da imzasıyla birlikte yürürlüğe girer ve taraflarca okunup kabul edildiği tarihtir.

(Müşterinin imzası)

(MAFA Web Tasarım ve Yazılım Ajansı yetkilisinin imzası)