I. Genel Bilgiler:

II. Giriş: MAFA Web Tasarım ve Yazılım Ajansı olarak, faaliyetlerimizin çevresel üzerindeki etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmak bizim temel önceliklerimizdendir. Bu politika, ajansımızın çevre yönetimi sistemlerinin ve uygulamalarının temelini oluşturmakta ve tüm iş süreçlerimizi şekillendirmektedir.

III. Yasal Uyum ve Politika Taahhüdü:

Ajansımız, çevre koruma yasalarına, yönetmeliklerine ve diğer ilgili gerekliliklere sıkı sıkıya bağlıdır. Bu çerçevede, yasal yükümlülüklerimizi sürekli olarak gözden geçirmekte ve her düzeyde tam uyumu sağlamak için gereken tüm önlemleri almaktayız.

IV. Politikanın Amaçları:

 1. Enerji Verimliliği:
  • Enerji kullanımımızı sürekli olarak izler ve enerji verimliliği yüksek teknolojileri benimseyerek tüketimimizi minimize etmeyi hedefleriz.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanımımızı artırarak karbon ayak izimizi azaltırız.
 2. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm:
  • Elektronik atıklar başta olmak üzere tüm atıklarımızı ayrıştırır ve mümkün olduğunca geri dönüştürürüz.
  • Ofis içi atık azaltma stratejileri geliştirir ve uygularız.
 3. Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı:
  • Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerini entegre eder ve tedarikçilerimizle çevresel etkileri azaltıcı uygulamalar üzerinde işbirliği yaparız.
 4. Çevresel Bilinç ve Eğitim:
  • Çalışanlarımıza yönelik düzenli çevre bilinci eğitimleri düzenler ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalıklarını artırırız.
  • Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla çevresel sürdürülebilirlik konularında bilgi paylaşımında bulunuruz.
 5. Yenilik ve Sürekli İyileştirme:
  • Çevre yönetimi sistemimizi sürekli gözden geçirir ve iyileştiririz.
  • Çevresel teknolojilere ve inovasyonlara yatırım yaparız.

V. İzleme ve Raporlama: Ajansımız, bu politika kapsamındaki uygulamaları düzenli olarak izler ve ilgili tüm paydaşlarımıza şeffaf bir şekilde raporlar. Çevre performansımızı yıllık olarak değerlendirir ve geliştirme yollarını araştırırız.

VI. Politika Yürürlüğü: Bu çevre politikası, MAFA Web Tasarım ve Yazılım Ajansı’nın yönetim kurulu tarafından onaylanmış olup, tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için bağlayıcıdır.

Bu politika, çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getirme konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarımızda bize rehberlik etmektedir.