MADDE 1 – TARAFLAR1.1. Satıcı Bilgileri:

  • Ünvanı: MAFA Web Tasarım ve Yazılım Ajansı
  • Adresi: Cumhuriyet Mah. 2233 Sok. No:4/6 Gebze / Kocaeli
  • Telefon: +90 850 888 6232, +90 540 889 6232
  • E-posta: info@mafaweb.com.tr

1.2. Alıcı Bilgileri:

  • Adı Soyadı/Unvanı: [Alıcı Adı Soyadı/Unvanı]
  • Adresi: [Alıcı Adresi]
  • Telefon: [Alıcı Telefon Numarası]
  • E-posta: [Alıcı E-posta Adresi]

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşme, Alıcının Satıcıya ait www.mafaweb.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapmış olduğu web tasarımı ve yazılım geliştirme hizmetlerinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesine yöneliktir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TANIMI VE FİYATI

3.1. Hizmetin Tanımı: Alıcı tarafından seçilen ve Satıcı tarafından çevrimiçi olarak sunulan web tasarımı ve yazılım geliştirme hizmetleri, bu hizmetlere ilişkin tüm özellikler ve teknik detaylar Satıcı’nın internet sitesinde ilan edilmiştir. 3.2. Toplam Hizmet Bedeli: Hizmetin bedeli, seçilen hizmet paketine göre belirlenmiş olup, sözleşme ekinde yer alan proforma faturada detaylandırılmıştır. Bedel, KDV ve diğer vergiler dahil olarak belirtilmiştir. 3.3. Ödeme Şekli: Ödeme, kredi kartı, banka havalesi veya diğer elektronik ödeme yöntemleri ile tek seferde veya Alıcı ile Satıcı arasında anlaşılan taksitler halinde yapılabilecektir.

MADDE 4 – TESLİMAT VE TESLİMAT ŞEKLİ

4.1. Hizmet, Alıcının ödemesinin tamamlanmasını müteakip Satıcı tarafından başlatılacak ve Alıcı tarafından sağlanan özel bilgiler dikkate alınarak özelleştirilecektir. 4.2. Teslimat şekli ve zamanı, Alıcı’nın ihtiyaçlarına göre Satıcı tarafından planlanacak ve Alıcıya bildirilecektir. Satıcı, hizmetin başlangıç ve bitiş tarihlerini Alıcıya yazılı olarak teyit edecektir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI VE KOŞULLARI

5.1. Alıcı, hizmetin başlamış olması ve/veya özelleştirme işlemlerinin yapılmış olması durumunda cayma hakkını kullanamaz. 5.2. Alıcı, hizmetin başlamamış olması koşuluyla ve hizmetin sipariş tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.

MADDE 6 – FİKRİ MÜLKİYET

6.1. Hizmetle ilgili olarak Satıcı tarafından üretilen her türlü yazılım, tasarım ve bunlara ait içeriklerin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir. 6.2. Alıcı, hizmet kapsamında teslim edilen materyalleri yalnızca sözleşmede belirtilen amaçlar doğrultusunda ve sınırlı bir lisans çerçevesinde kullanabilir.

MADDE 7 – GİZLİLİK

7.1. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında edindikleri tüm bilgilerin gizliliğini koruyacak ve bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaklardır.

MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlık durumunda, Satıcı’nın bulunduğu Gebze / Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.