1. Veri Sorumlusu ve İletişim Bilgileri

MAFA Web Tasarım ve Yazılım Ajansı (bundan böyle “Ajans” olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, adresi Cumhuriyet Mah. 2233 Sok. No:4/6 Gebze / Kocaeli, e-posta adresi info@mafaweb.com.tr ve telefon numaraları +90 850 888 6232, +90 540 889 6232 üzerinden siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunmasını temin etmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Ajansımız tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz ve bu hizmetlerin gerektirdiği yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, çeşitli yöntemlerle (Ajansımızın internet sitesi, e-posta, telefon aramaları, sosyal medya platformları ve diğer elektronik iletişim kanalları) toplanmaktadır. Bu veriler, KVKK Madde 5 ve 6’da tanımlanan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve İşlenme Amaçları

Ajans olarak, aşağıdaki kişisel verileri belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad.
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres.
 • İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi, kullanıcı giriş çıkış kayıtları, ziyaret saati.

Bu verileri;

 • Hizmetlerimizden doğru şekilde faydalanabilmeniz için gerekli işlemleri yapmak,
 • Yaptığınız işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Yasal yükümlülükler çerçevesinde gereken bilgileri sunmak,
 • Pazar araştırması ve reklamcılık faaliyetleri gibi amaçlarla kullanmaktayız.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Ajansımızın yukarıda sayılan işleme amaçları doğrultusunda, hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilmektedir. Bunun yanı sıra, yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Toplanan kişisel veriler, işlenme amaçlarına uygun olarak ve yasal mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanmaktadır. Bu sürelerin sonunda kişisel verileriniz, yasalara uygun şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içi/yurt dışı aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yukarıda belirtilen iletişim bilgilerimiz üzerinden Ajansımıza ulaştırabilirsiniz.