Python fromkeys() fonksiyonu nedir, nasıl kullanılır, hangi veri türlerini destekler ve sonuçları nelerdir? Öğrenmek için bu makaleyi okuyun.

Python fromkeys() fonksiyonu nedir?

Python’da bulunan fromkeys() fonksiyonu, bir sözlükten belirli bir anahtar listesiyle yeni bir sözlük oluşturmak için kullanılan bir methoddur. Bu fonksiyon, kullanıcıya sözlükteki herhangi bir anahtara karşılık gelen belirli bir değer atamak için kullanılır.

fromkeys() fonksiyonu, farklı veri türlerini destekler. Örneğin, string, integer, liste ve tuple gibi veri türlerini destekler. Bu sayede çok çeşitli veri tipleri için sözlükler oluşturmak mümkündür.

fromkeys() fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir. İlk parametre anahtar listesini, ikinci parametre ise anahtarlara karşılık gelen değeri temsil eder. Örneğin:

 • anahtarlar = [‘a’, ‘b’, ‘c’]
 • değer = 0
 • Bu durumda fromkeys() fonksiyonu, anahtarlar listesindeki her bir elemana değer değişkenini atayarak yeni bir sözlük oluşturacaktır.

  Anahtar Değer
  ‘a’ 0
  ‘b’ 0
  ‘c’ 0

  Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, fromkeys() fonksiyonu belirtilen anahtarlara karşılık gelen değerleri içeren yeni bir sözlük oluşturur.

  fromkeys() fonksiyonunun kullanımı nasıldır?

  fromkeys() fonksiyonunun kullanımı nasıldır?

  fromkeys() fonksiyonu, Python’un dict veri türünde bulunan bir metottur. Bu metot, belirtilen anahtarların değerlerini belirtilen bir değere atayarak yeni bir sözlük oluşturur.

  fromkeys() fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir. İlk olarak, bir sözlük oluşturulmalıdır. Ardından, oluşturulan bu sözlüğün fromkeys() fonksiyonu kullanılarak istenilen anahtarlar ve bu anahtarların atayacağı değer belirtilmelidir.

  Örneğin:

  • my_dict = dict.fromkeys([‘a’, ‘b’, ‘c’], 0)
  • print(my_dict)

  Bu örnekte, ‘a’, ‘b’ ve ‘c’ anahtarlarına sıfır değeri atanmış bir sözlük oluşturulmuştur. Bu sayede, fromkeys() fonksiyonu kullanılarak kolayca yeni bir sözlük oluşturulabilir.

  fromkeys() fonksiyonu, listeler, stringler, tuple’lar gibi farklı veri türlerini destekler. Dolayısıyla, bu fonksiyonun kullanımı oldukça esnektir ve farklı veri türlerindeki anahtarları ve değerleri bir araya getirebilir.

  fromkeys() fonksiyonu hangi veri türlerini destekler?

  fromkeys() fonksiyonu, Python sözlüklerinde kullanılan bir metottur. Bu fonksiyon, verilen anahtar listesinden ve bir değerden bir sözlük oluşturur. Bu işlev, belirtilen değeri kullanarak anahtar listesinde belirtilen her bir anahtara karşılık gelen bir çift oluşturur. Bu fonksiyon, sadece iterable (yineleyici) veri türlerini destekler, yani listenin, demetin, kümenin veya başka bir yinelenen veri yapısının kullanılmasını gerektirir.

  Bu çeşitli veri türleri, birden çok elemanın aynı anda işlenmesine ve depolanmasına olanak tanır. Yani fromkeys() fonksiyonu, liste, demet, küme gibi farklı veri türlerini destekler. Örneğin;

 • fromkeys() fonksiyonu kullanılarak liste veri türü:“`liste = [‘a’, ‘b’, ‘c’]sozluk = dict.fromkeys(liste, 1)print(sozluk)“`Tablo olarak gösterirsek;
  Anahtar Değer
  ‘a’ 1
  ‘b’ 1
  ‘c’ 1
 • Bu örnekte, fromkeys() fonksiyonu, verilen liste elemanları ‘a’, ‘b’, ‘c’ için her bir anahtarın değeri 1 olan bir sözlük oluşturur.

  fromkeys() fonksiyonunun sonuçları nelerdir?

  fromkeys() fonksiyonunun sonuçları nelerdir?

  Python programlama dili içinde bulunan fromkeys() fonksiyonu bir sözlük oluşturmak için kullanılır. Bu fonksiyon, belirtilen anahtarların değerlerini belirtilen bir değere atar. Örneğin, fromkeys() fonksiyonu kullanılarak bir sözlük oluşturulduğunda, bu sözlüğün anahtarlarına atanan değerler, belirtilen değer olacaktır.

  Bu fonksiyonun sonuçları, oluşturulan sözlüğün içeriğine bağlı olarak değişebilir. Eğer belirtilen anahtarlar daha önce başka bir yerde tanımlanmışsa, fromkeys() fonksiyonunun sonucu bu anahtarların önceki değerleri olacaktır. Eğer belirtilen anahtarlar boş ise, bu durumda fromkeys() fonksiyonunun sonucu, belirtilen değere sahip, fakat boş olan bir sözlük olacaktır.

  fromkeys() fonksiyonunun sonuçlarına etki eden bir diğer durum ise, belirtilen anahtarların desteklediği veri türüdür. Eğer belirtilen anahtarlar farklı veri tiplerine sahipse, bu durumda oluşturulan sözlük bu farklı veri tiplerini destekleyebilir. Örneğin, bir sözlüğün anahtarları hem string hem de integer değerler içerebilir.

  Tüm bu durumlar göz önüne alındığında, fromkeys() fonksiyonunun sonuçları, kullanıcının belirlediği anahtarlar ve değerlerle doğrudan ilişkilidir. Bu fonksiyonun kullanımıyla oluşturulan sözlüğün içeriği ve yapısı, programın ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir.

  Yorumlar devre dışı bırakıldı.