Python’da exception nedir, türleri, işleme ve kullanımı hakkında bilgi edinin.

Python Exception Nedir?

Python Exception, Python programlama dilinde hata durumlarını ele almak için kullanılan bir yapıdır. Bir kod bloğunda bir hata oluştuğunda programın çökmesini veya beklenmedik bir sonuç vermesini önlemek için kullanılır. Python’da birçok farklı exception türü bulunmaktadır ve her biri farklı bir durumu ele almaktadır.

Örneğin, bir dosyayı açmaya çalışırken dosyanın bulunamaması durumunda FileNotFoundError exception’ı oluşur. Bu durumda programın çökmemesi için dosya bulunamadığında nasıl bir işlem yapılacağı belirtilmelidir.

Python’da exception’ları işlemek için try, except ve finally blokları kullanılır. Kod bloğunda exception oluşma ihtimali olan kısım try bloğu içine yazılır ve oluşabilecek exception türleri except bloğu ile yakalanır.

Örneğin;

 • try:
  • # oluşabilecek hata durumu içeren kodlar
 • except FileNotFoundError:
  • # FileNotFoundError türündeki exception için yapılacak işlemler
 • Bu yapı sayesinde programın içinde hata oluştuğunda programın kontrolünü ele alabiliriz. Ayrıca finally bloğu ile her durumda çalışmasını istediğimiz kod bloklarını belirtebiliriz.

  Python’da Exception Türleri

  Python’da Exception Türleri çok çeşitlidir ve her biri farklı durumları belirtmek için kullanılır. Programcılar, bu exception türlerini tanıyıp doğru şekilde işlemek için bilmelidir.

  1. SyntaxError: Bu tür hata, Python programının yazımındaki yanlışlıklar nedeniyle oluşur. Örneğin, yanlış parantezler veya yanlış indentasyon gibi.

  2. NameError: Tanımsız bir isim kullanmaya çalıştığınızda bu tür hata alırsınız. Yani, program Python’da o ismi tanımıyorsa bu hata meydana gelir.

  3. TypeError: Bu hata, farklı veri türlerinin yanlış bir şekilde kullanıldığı durumlarda meydana gelir. Örneğin, bir sayı ile bir dizeyi toplamaya çalışmak gibi.

  4. ValueError: Bu tür hata, veri tipi doğru olsa da, beklenmedik bir değerle karşılaşıldığında meydana gelir. Örneğin, bir fonksiyona beklenen değerlerden farklı bir değer göndermek.

  Exception Türü Açıklama
  SyntaxError Program yazımındaki hatalar
  NameError Tanımsız isim kullanımı
  TypeError Farklı veri tiplerinin yanlış kullanımı
  ValueError Beklenmedik bir değerle karşılaşılması

  Python’da Exception İşleme

  Python’da Exception İşleme konusu, Python programlamada oldukça önemli bir konudur. Bir program çalışırken hata oluştuğunda bu hata ile nasıl başa çıkılacağını belirlemek için Exception İşleme kullanılır. Python’da bir hata fırlatıldığında, programın çalışmasını durdurabilir veya istenmeyen sonuçlara neden olabilir, bu nedenle hataların düzgün bir şekilde işlenmesi çok önemlidir.

  Python’da Exception kullanarak hata durumlarını öngörebilir, bu hatalara özel işlemler yapabiliriz. Bu sayede programın akışını kontrol altına alabilir ve hata durumlarını öngörerek programın daha sağlam çalışmasını sağlayabiliriz. Bu nedenle Exception işleme konusunu iyi anlamak ve kullanmak Python programlamada oldukça önemlidir.

  Python’da try, except blokları kullanarak Exception işleme yapabiliriz. Bu bloklar sayesinde hata durumlarına karşı kodumuzun nasıl davranacağını belirleyebilir ve istenmeyen durumlarda programın çökmesini engelleyebiliriz.

  Bir başka Exception işleme yöntemi ise finally bloğudur. Bu blok, ne olursa olsun çalıştırılması gereken kodları içerir ve genellikle kaynakları serbest bırakmak gibi işlemlerde kullanılır. Bu sayede programın sonlandırılmasına gerek kalmadan kaynakları düzgün bir şekilde serbest bırakabiliriz.

  Python’da Exception İşleme konusu, programların daha sağlam ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayan önemli bir konudur. Hata durumlarını öngörerek, programın kontrol altında tutulması ve istenmeyen durumların engellenmesi için Exception işleme yöntemlerini iyi bir şekilde kullanmalıyız.

  Python’da Except Kullanımı

  Python’da except kullanımı, programlama dili içerisinde hata yönetimi için oldukça önemlidir. Kodlarınızı çalıştırırken hatalarla karşılaşabilirsiniz ve bu hataları işlemek için except bloklarından yararlanabilirsiniz.

  Except blokları, try bloğunda bir hata oluştuğunda çalışan kod bloklarıdır. Kodunuzda hata oluştuğunda programın çökmesini önlemek ve hatayı işlemek için except bloklarını kullanabilirsiniz.

  Örneğin, bir dosya okuma işlemi yaparken dosyanın bulunamaması durumunda bir hata ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumda except blokları ile hatayı yakalayıp işlemek mümkündür.

  Python’da except kullanımı, programınızı daha güvenli ve sağlam hale getirmenize yardımcı olur. Bu sayede programınızın hata vermesi durumunda kullanıcıya daha anlaşılır bir mesaj gösterebilirsiniz.

  Yorumlar devre dışı bırakıldı.