PHP stripos() fonksiyonu hakkında bilgi edinin. Fonksiyonun ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını, girdi parametrelerini ve sonuçlarını öğrenin.

stripos() fonksiyonu ne işe yarar?

“`html PHP stripos() Nedir?

stripos() fonksiyonu, bir metin içinde belirli bir alt karakter dizisinin konumunu bulmaya yarayan bir PHP fonksiyonudur. Bu fonksiyon, belirtilen alt dizesini büyük harf küçük harf ayrımı yapmaksızın arar ve bulduğu konumun indisini döndürür. Yani, stripos() fonksiyonu metin içinde büyük-küçük harf duyarlılığı olmaksızın arama yapar.

Örneğin, bir kullanıcının girdiği metin içinde belirli bir kelimenin veya karakter dizisinin geçip geçmediğini kontrol etmek için stripos() fonksiyonu kullanılabilir.

stripos() fonksiyonu, genellikle kullanıcı girdilerinin doğruluğunu kontrol etmek, metin içinde arama yapmak, içerik filtreleme işlemleri gibi durumlarda yaygın olarak kullanılır.

Özetle, stripos() fonksiyonu, belirli bir alt karakter dizisinin metin içindeki konumunu bulmak ve bu konumun indisini döndürmek için kullanılan bir PHP fonksiyonudur.

“`

stripos() fonksiyonu nasıl kullanılır?

stripos() fonksiyonu PHP’de bir dize içinde belirli bir alt dizgenin ilk bulunduğu konumu döndüren bir işlevdir. Bu işlev, büyük/küçük harf duyarlılığı olmadan alt dizenin varlığını kontrol eder. Bu nedenle, kullanıcıların bu işlevi doğru bir şekilde kullanmaları önemlidir. stripos() fonksiyonunu kullanarak bir dizenin içinde belirli bir alt dizgenin yerini bulabiliriz.

Örneğin, aşağıdaki şekilde stripos() işlevini kullanarak bir dizenin içinde belirli bir alt dizgenin nasıl bulunacağını görebiliriz:

  • Dizeyi ve aranacak alt dizesini belirleyin.
  • stripos() işlevini kullanarak dize içinde alt dizgenin konumunu bulun.
  • Sonuç olarak, alt dizenin ilk bulunduğu konumu elde edeceksiniz.

Özetle, stripos() fonksiyonunu doğru bir şekilde kullanmak için, dize ve aranacak alt dize parametrelerini belirlemeniz ve işlevi kullanarak alt dizenin konumunu elde etmeniz gerekmektedir.

Dize Aranacak Alt Dize Sonuç
Merhaba, nasılsın? nas 8

stripos() fonksiyonu girdi parametreleri

stripos() fonksiyonu, bir dize içinde belirli bir alt dizenin bulunduğu konumu bulmamızı sağlar. Fonksiyonun girdi parametreleri, aranan alt dize ve ana dizedir.

İlk parametre olan ana dize, arama yapılacak olan dizedir. İkinci parametre olan alt dize, ana dize içinde aranacak olan dizedir.

Eğer istenirse, fonksiyonun üçüncü bir parametre alarak arama işleminin büyük-küçük harf duyarlılığını kontrol edebiliriz. Bu parametre opsiyoneldir.

stripos() fonksiyonu, aranan alt dizeyi bulduğunda bulduğu konumun indeksini döndürmektedir. Eğer aranan alt dize bulunamazsa, fonksiyon false değeri döndürmektedir.

stripos() fonksiyonunun sonuçları

PHP stripos() Nedir?

stripos() fonksiyonu, bir alt dizgenin ilk kez nerede bulunduğunu bulurken, büyük/küçük harf duyarlı olmayan bir arama yapar. Bu nedenle, bu fonksiyonun sonuçları büyük/küçük harf duyarlılığına bağlı değildir.

Örneğin, ‘Merhaba, Dünya!’ cümlesi içinde ‘dünya’ kelimesini aradığımızda, stripos() fonksiyonu bu alt dizgeyi bulacaktır çünkü büyük/küçük harf duyarlılığı göz ardı edilir.

Bu fonksiyon, aranılan alt dizgenin başlangıç indisini döndürür. Eğer alt dizge bulunamazsa false değeri döner.

  • hayvanlar: 0
  • Araba: 8
  • Ev: false
String Aranan Alt Dizge İndis
PHP with stripos() with 4
Welcome to coding welcome false

Yorumlar devre dışı bırakıldı.