PHP is_numeric() fonksiyonunun kullanımı, sonuçları ve örnekleri hakkında bilgi edinin!

is_numeric() fonksiyonu nedir?

PHP is_numeric() Nedir?

is_numeric() fonksiyonu, bir değerin sayısal bir değer olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan bir PHP işlevidir. Bu fonksiyon, bir değerin sayısal bir değer olup olmadığını kontrol eder ve eğer sayısal bir değer ise true döndürür, değilse false döndürür.

Bu fonksiyon, genellikle form verilerinin doğruluğunu kontrol etmek veya sayısal bir değerin kontrol edilmesi gereken durumlarda kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının girdiği değerin bir sayı olup olmadığını kontrol etmek için is_numeric() fonksiyonu kullanılabilir.

is_numeric() fonksiyonu, sadece sayısal veya sayısal bir dizgi olup olmadığını kontrol eder. Eğer değer bir sayısal değer içeriyorsa veya sayısal bir ifade ise, sonuç true olacaktır. Aksi takdirde, sonuç false olacaktır.

İşlev Sonuç
is_numeric(123) true
is_numeric(3.14) true
is_numeric(abc123) false

Bu örneklerde görüldüğü gibi, is_numeric() fonksiyonu ile bir dize değerinin sayısal bir değer olup olmadığını kolayca kontrol edebiliriz. Bu fonksiyon sayesinde, programlarımızda kullanıcı girdilerinin doğruluğunu kontrol etmek daha kolay hale gelir.

is_numeric() fonksiyonunun kullanımı

PHP’de is_numeric() fonksiyonu, bir değişkenin sayısal olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu fonksiyon, belirli bir değişkenin sayısal bir değer içerip içermediğini kontrol eder. Eğer değişken bir sayı içeriyorsa true döndürür, aksi halde false döndürür.

is_numeric() fonksiyonu, genellikle kullanıcı girişlerini kontrol etmek veya matematiksel işlemler yapmadan önce değişkenin sayısal olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Örnek olarak, bir kullanıcının bir form alanına girdiği değerin sayı olup olmadığını kontrol etmek istediğinizi varsayalım. Bu durumda is_numeric() fonksiyonunu kullanarak girilen değerin sayı olup olmadığını kontrol edebilir ve buna göre bir işlem yapabilirsiniz.

is_numeric() fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir. Fonksiyon, kontrol etmek istediğiniz değişkeni parametre olarak alır ve sonuç olarak true veya false değerini döndürür.

Değer Sonuç
42 true
42 true
1337 true
1337 true
7.2 true
7.2 true
0 true
0 true
abc false
false
true false
false false
null false

is_numeric() fonksiyonunun sonuçları

is_numeric() fonksiyonu, verilen bir değişkenin sayısal olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer değişken bir sayıysa ya da bir sayıyı temsil ediyorsa, is_numeric() fonksiyonu true (doğru) değerini döndürür. Eğer değişken bir sayısal ifade değilse veya sayısal bir ifadeyi temsil etmiyorsa, fonksiyon false (yanlış) değerini döndürür.

Bu fonksiyonun sonuçları, bir değişkenin sayısal olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde kontrol etmek istediğinizde oldukça kullanışlıdır. Eğer bir formdan alınan verinin sayısal olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyorsa, is_numeric() fonksiyonu bu işlemi oldukça kolaylaştırır.

Bir diğer kullanım alanı ise veritabanından alınan verilerin doğruluğunu kontrol etmektir. Eğer bir sayı beklenen bir alan için, veritabanından gelen değerin sayısal olup olmadığını kontrol etmek için is_numeric() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

is_numeric() fonksiyonunun sonuçları, bu tür durumlarda size istediğiniz kontrolü hızlıca ve doğru bir şekilde yapabilme imkanı sunar. Bu sayede daha sağlam ve güvenilir bir kod yazma imkanına sahip olursunuz.

is_numeric() fonksiyonu örnekleri

is_numeric() fonksiyonu, bir değerin sayı olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan bir PHP işlevi olarak tanımlanmaktadır. Bu fonksiyon, belirtilen değerin sayısal olup olmadığını kontrol eder ve sonuç olarak bir Boolean değer döndürür.

is_numeric() fonksiyonunu örnekleri, bir değerin sayı olup olmadığını kontrol etmek için yaygın olarak kullanılan bazı örnekleri içerebilir. Örneğin, bir form alanına girilen değerin sayı olup olmadığını kontrol etmek veya bir değişkenin sayısal değere sahip olup olmadığını doğrulamak için bu fonksiyon kullanılabilir.

is_numeric() fonksiyonunu kullanarak, programınızda belirli bir değerin sayı olup olmadığını kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu sayede, kullanıcı girdilerinin doğruluğunu kontrol etmek veya hesaplama işlemleri için gereken kontrolleri yapmak daha kolay hale gelir.

Örneğin, kullanıcı tarafından girilen bir değerin sayı olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki gibi bir örnek kullanılabilir:

  • $sayi = 12345;
  • if (is_numeric($sayi)) {
    • echo Girilen değer sayısal bir değerdir.;
  • } else {
    • echo Girilen değer sayısal bir değer değildir.;
  • }

Yukarıdaki örnekte, kullanıcı tarafından girilen $sayi değişkeninin sayı olup olmadığı is_numeric() fonksiyonu kullanılarak kontrol edilmiştir. Eğer girilen değer sayısal bir değerse ekrana Girilen değer sayısal bir değerdir. mesajı yazdırılır, aksi halde Girilen değer sayısal bir değer değildir. mesajı yazdırılır.

Yorumlar devre dışı bırakıldı.