PHP fstat() fonksiyonu nedir, nasıl kullanılır, geri dönüş değeri nedir ve örnek kullanımı nasıl yapılır? Tüm detaylar burada!

PHP fstat() Fonksiyonu

PHP fstat() fonksiyonu, bir dosya tanımlayıcısının bilgilerini döndürmek için kullanılır. Bu fonksiyon, bir dosyanın boyutu, son erişim zamanı, son değişiklik zamanı ve diğer birçok bilgiyi alma yeteneğine sahiptir. Bu bilgiler daha sonra dosya işleme için kullanılabilir.

fstat() fonksiyonu, dosya bilgileri almak amacıyla kullanılır. Dosyanın meta verilerini (boyut, izinler, oluşturulma zamanı vb.) döndürür. Bu sayede dosya ile ilgili detaylı bilgilere erişim sağlanabilir.

fstat() fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir. Sadece bir dosya tanımlayıcısını parametre olarak alır ve bu tanımlayıcıya ait bilgileri döndürür. Bu fonksiyon, genellikle dosyaların kontrol edilmesi, işlenmesi veya izlenmesi amacıyla kullanılır.

fstat() fonksiyonu kullanıldığında geri dönüş değeri, dosyanın meta bilgilerini içeren bir dizidir. Bu dizi, dosya hakkında çeşitli bilgileri içerir ve bu bilgiler programın ihtiyaçlarına göre kullanılabilir.

fstat() Fonksiyonunun Kullanımı

fstat() Fonksiyonunun Kullanımı

Fstat() fonksiyonu, dosya durum bilgilerini döndüren bir PHP fonksiyonudur. Bu fonksiyonun kullanımı, dosya hakkında bilgi almak istediğimizde oldukça faydalıdır. Fstat() fonksiyonu, dosyanın metadata bilgilerini döndürmek için kullanılır. Dosyanın son erişim zamanı, değişiklik zamanı ve dosya boyutu gibi bilgilere erişmemizi sağlar.

Fstat() Fonksiyonunun Kullanımı oldukça basittir. Fonksiyon, iki parametre alır. Birinci parametre, dosya tanıtıcısıdır ve ikinci parametre ise bir diziye atanacak olan dosya durum bilgileridir.

Örnek olarak, aşağıdaki PHP kodunu inceleyebiliriz:

  • fopen() fonksiyonu ile dosya açılır
  • fstat() fonksiyonu kullanılarak dosya durum bilgileri alınır ve bir diziye atanır.
  • Elde edilen veriler kullanılarak istenilen işlemler yapılır.

Bu şekilde, fstat() fonksiyonunun kullanımı oldukça önemlidir ve dosya işlemleri sırasında dosya hakkında gerekli bilgilere erişmemizi sağlar.

Durum Bilgisi Açıklama
st_dev Dosyanın cihaz numarası
st_ino Dosyanın inode numarası
st_mode Dosya türü ve erişim izinleri

fstat() Fonksiyonunun Geri Dönüş Değeri

PHP fstat() Fonksiyonunun Geri Dönüş Değeri

PHP’de fstat() fonksiyonu, dosya özniteliklerini döndüren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, bir dosya tanıtıcısı kullanılarak dosyanın durumu hakkında bilgi sağlar.

Bu fonksiyon, verilen dosya tanıtıcısı için bir dizi döndürür. Bu dizi, dosyanın durumu hakkında bilgi içerir ve dosyanın mod, uid, gid, dev, ino, nlink, rdev, size, blksize, blocks, atime, mtime ve ctime gibi özniteliklerini içerir.

fstat() fonksiyonunun geri dönüş değeri olarak, belirtilen dosyanın durumu hakkında bilgi içeren bir dizi döndürür. Bu dizi, dosyanın farklı özelliklerini içerir ve bu özelliklere erişmek için dizi indeksi kullanılabilir.

Bu fonksiyon özellikle dosyaların durumu hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılar için faydalı olabilir. Örneğin, bir dosyanın oluşturulma tarihini veya son erişim tarihini almak için fstat() fonksiyonu kullanılabilir.

fstat() Fonksiyonunun Örnek Kullanımı

fstat() Fonksiyonunun Örnek Kullanımı

fstat() fonksiyonu, bir dosya tanıtıcısına ilişkin dosya durumunu döndürmek için kullanılır. Bu fonksiyon, dosya durum bilgilerini içeren bir dizi döndürür. Bu bilgiler dosyanın boyutu, son erişim tarihi, son değişiklik tarihi, dosya türü vb. gibi bilgileri içerir.

fstat() fonksiyonu, genellikle dosya ile ilgili ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Örneğin, bir dosyanın boyutunu öğrenmek veya son erişim tarihini kontrol etmek istediğinizde fstat() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bir dosyanın durumu hakkında ayrıntılı bilgi almak için fstat() fonksiyonunu kullanırken dikkat etmeniz gereken bir nokta ise, bu fonksiyonun sadece dosya tanıtıcısı ile çalışmasıdır. Yani, fstat() fonksiyonunu kullanabilmek için bir dosya tanıtıcısına ihtiyacınız vardır. Bu nedenle, öncelikle bir dosya açma işlemi gerçekleştirip, dosyanın tanıtıcısını edindikten sonra fstat() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Bir dosyanın durum bilgilerini öğrenmek için fstat() fonksiyonunun kullanımı oldukça kolaydır. Bu fonksiyon, dosyanın durum bilgilerini içeren bir dizi döndürdüğü için, bu bilgilere erişebilmek için dizi elemanlarına erişim yöntemlerini kullanmanız gerekmektedir.

Durum Bilgisi Açıklama
durum Dosya durumunu döndürür
boyut Dosya boyutunu döndürür
son_erisim Son erişim tarihini döndürür
son_degisiklik Son değişiklik tarihini döndürür
i-node Dosya türünü döndürür

Yorumlar devre dışı bırakıldı.