JavaScript valueOf() Nedir?

JavaScript valueOf() Nedir?


JavaScript’te valueOf() metodu kullanımı ve işlevi hakkında bilgi edinin. Kullanım örnekleri ve durumlarıyla birlikte açıklanmıştır.

valueOf() metodu nedir?

JavaScript valueOf() Nedir?

valueOf() metodu, bir nesnenin ilkel ya da nesne temsilini döndüren bir JavaScript metodudur. Bu metodun varsayılan uygulanması, nesne için ilkel değeri döndürmektir. Eğer bir nesne için bir özel valueOf metodu tanımlanmamışsa, nesne Object.prototype.valueOf() metodunu kullanır.

Örnek olarak, bir sayısal nesne üzerinde valueOf() metodu çağrıldığında, bu nesnenin ilkel sayı değeri döner. Aynı şekilde bir dize nesnesi üzerinde valueOf() çağrıldığında, dize değeri döner.

valueOf() metodu, özellikle nesne temsilini değil, nesnenin ilkel değerini döndürmek için kullanılır. Bu metodu kullanarak, bir nesnenin ilkel değeriyle çalışarak, programınızın performansını artırabilirsiniz.

Özetle, valueOf() metodu bir nesnenin ilkel ya da nesne temsilini döndürür. Eğer özel bir valueOf metodu tanımlanmamışsa, nesne için varsayılan olarak Object.prototype.valueOf() metodu kullanılır.

Örnek Kullanım:

NesnevalueOf() Sonucu
var a = Merhaba;Merhaba
var b = 123;123

valueOf() metodu ne işe yarar?

valueOf() metodu, bir nesnenin primitive değerini döndüren bir JavaScript metodu olarak kullanılır. Bu metod, bir nesnenin nasıl davranacağını belirlemek için nesnenin çoklu veri türlerini ele alır. Yani, bir nesnenin temel veri türünü döndürerek, nesnenin temsil ettiği değeri elde etmek için valueOf() kullanılır.

Örneğin, bir tarih nesnesinin valueOf() metodu, Unix zaman damgası cinsinden milisaniye cinsinden temsil edilen bir tarihi nesnenin temel veri türünü döndürür. Benzer şekilde, bir dize nesnesinin valueOf() metodu, dizenin temel veri türünü döndürür. Bu, dizeyi temsil eden karakterlerin birleşmiş halidir.

Değerin nasıl döndürüleceği, nesnenin türüne bağlı olarak değişir. Nesne, özel bir temsil yöntemine sahipse, bu metot anlamını kendi içinde şekillendirir. Örneğin, dizi nesneleri için valueOf() metodu, diziyi temsil eden dizeyi döndürür.

Sonuç olarak, valueOf() metodu, bir nesnenin temel veri türünü döndürerek nesnenin temsil ettiği değeri elde etmek için kullanılır. Bu metodun kullanılmasıyla, JavaScipt’te daha efektif programlar yazılabilir.

valueOf() metodu nasıl kullanılır?

valueOf() metodu nasıl kullanılır?

valueOf() metodu, bir nesnenin ilkel (primitive) değerini döndüren bir JavaScript metodudur. Bu metod, bir nesnenin nasıl davranacağını belirler ve genellikle nesnenin içeriğine bağlı olarak farklı sonuçlar üretebilir. valueOf() metodu genellikle bir nesnenin içeriğini stringe dönüştürmek için kullanılır. Örneğin, bir tarih nesnesinin içeriğini stringe dönüştürmek istediğimizde valueOf() metodunu kullanabiliriz.

valueOf() metodu, JavaScript’te yerleşik olarak tanımlı olan birçok nesne türü için kullanılabilir. Bunlar arasında tarih, dizi, string, sayı gibi türler bulunur. Örneğin, bir sayı nesnesinin içeriğini stringe dönüştürmek için şu şekilde kullanabiliriz:

 • var sayi = new Number(42);
 • document.write(sayi.valueOf());
 • Bu kodda, sayi adında bir Number nesnesi oluşturduk. Ardından, valueOf() metoduyla bu nesnenin ilkel değerini alarak sayfamıza yazdırdık. valueOf() metodu sayesinde, bu durumda 42 sayısını elde ederiz.

  Nesne TürüÖrnek
  TarihDate.valueOf()
  DiziArray.valueOf()
  StringString.valueOf()
  SayıNumber.valueOf()

  valueOf() metodu hangi durumlarda kullanılır?

  valueOf() metodu hangi durumlarda kullanılır?

  valueOf() metodu hangi durumlarda kullanılır?

  JavaScript’te valueOf() metodu, bir nesnenin ilkel değerini döndürmek için kullanılır. Bu metod genellikle bir nesnenin nasıl davranacağını belirlemek için kullanılır. Bir nesnenin valueOf() metodunu çağırdığınızda, bu nesnenin ilkel değeri döner. Özellikle sayı ve string nesneleri için kullanışlıdır.

  Bir sayı nesnesinin ilkel değerini döndürmek için:

  var num = new Number(42);
  console.log(num.valueOf()); // 42

  Bir string nesnesinin ilkel değerini döndürmek için:

  var str = new String(Hello, World!);
  console.log(str.valueOf()); // Hello, World!

  valueOf() metodu, özelleştirilmiş nesnelerle (custom objects) birlikte kullanılabilir. Bu durumda, nesnenin ilkel değeri belirtilen şekilde dönecektir.

  function Person(name, age) {
  this.name = name;
  this.age = age;
  }

  Person.prototype.valueOf = function() {
  return this.age;
  };

  var person1 = new Person(Alice, 30);
  console.log(person1.valueOf()); // 30

  Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı.