JavaScript timeStamp nedir, zaman damgası kullanımı, yöntemleri ve konvertasyonu hakkında bilgi edinin.

JavaScript timeStamp nedir?

JavaScript timeStamp nedir? JavaScript’te zaman damgası veya zaman işareti olarak da bilinen timeStamp, belirli bir tarihi temsil etmek için kullanılan bir sayıdır. Bu sayı, 1970 yılından bu yana geçen milisaniye cinsinden süreyi temsil eder. Yani, timeStamp, bir tarihin ne kadar süredir geçtiğini belirler. JavaScript’te timeStamp, genellikle Unix zamanı olarak da adlandırılır.

TimeStamp’i kullanarak, bir tarihi sayısal bir değere dönüştürebilir ve bu değeri istediğiniz formatta görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca timeStamp’i kullanarak iki farklı zamanı karşılaştırabilir, aralarındaki farkı hesaplayabilir ve belirli bir zaman dilimi içindeki tarihleri işleyebilirsiniz.

JavaScript’te timeStamp’in kullanımı oldukça yaygındır ve birçok farklı senaryoda faydalı olabilir. Örneğin, bir tarih aralığı seçmek, belirli bir tarihe göre sıralama yapmak veya zaman aralıklarıyla ilgili işlemler yapmak için timeStamp kullanılabilir.

JavaScript’te timeStamp’i kullanmak için genellikle date.now() veya new Date().getTime() yöntemleri kullanılır. Bu yöntemlerle elde edilen sayısal değer, timeStamp olarak kullanılabilir ve istenilen tarih hesaplamaları yapılabilir.

Zaman damgası kullanımı

Zaman damgası kullanımıZaman Damgası Nedir?

JavaScript’te zaman damgası, bir olayın gerçekleştiği anın bir adım sayı olarak temsil edilmesine olanak tanır. Bu, bir tarih nesnesi oluşturulmadan belirli bir tarih ve saat bilgisini saklamak için kullanılır.

Zaman Damgası Kullanımı

Zaman damgası, JavaScript’te özellikle zamanla ilişkili işlemler yaparken sıklıkla kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının bir işlemi tamamlaması için geçen süreyi hesaplamak veya bir olayın gerçekleştiği tarih ve saat bilgisini tutmak için zaman damgası kullanmak mümkündür.

Zaman Damgası Yöntemleri

 • Zaman damgası oluşturma: Date.now() metodu kullanılarak şu anki zaman damgasını elde edebilirsiniz.
 • Zaman damgasını tarihe dönüştürme: new Date(zamanDamgasi) kullanarak zaman damgasını tarihe dönüştürebilirsiniz.
 • Zaman damgasını özelleştirme: getTime() metodu kullanılarak zaman damgasının değerini alabilirsiniz.
 • Zaman Damgası Konvertasyonu

  Zaman damgası türü içerisinde farklı formatlarda bulunabilir ve farklı işlemler yapılabilir. Bu durumda zaman damgasını tarih ve saat bilgisine dönüştürmek veya tarih ve saat bilgisini zaman damgasına dönüştürmek için konvertasyon işlemleri gerçekleştirilebilir.

  Zaman damgası yöntemleri

  Zaman damgası yöntemleri

  JavaScript dilinde zaman damgası verileri işlemek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler sayesinde tarih ve saat verilerini kolayca işleyebilir, dönüşümler yapabilir ve farklı formatlara çevirebilirsiniz.

  1. getTime() Metodu: Bu metot, belirli bir tarihin Unix zaman damgası değerini elde etmek için kullanılır. Bu değer, 1 Ocak 1970 tarihinden itibaren geçen milisaniye cinsinden süreyi temsil eder.

  2. setFullYear() Metodu: Bu metot, belirtilen bir tarihin yılını değiştirmek için kullanılır. Yani, mevcut tarih objesinin yılını istenilen bir yıl değeri ile değiştirir.

  3. toISOString() Metodu: Bu metot, tarih nesnesini ISO formatında bir dizeye dönüştürmek için kullanılır. ISO formatı, tarih ve saat bilgisini standart bir formatta temsil etmeye yarar.

  Metot Açıklama
  getTime() Unix zaman damgası değerini elde etmek
  setFullYear() Belirtilen tarihin yılını değiştirmek
  toISOString() ISO formatında bir dizeye dönüştürmek

  Zaman damgası konvertasyonu

  Zaman damgası konvertasyonu

  Zaman damgası konvertasyonu, bir tarih veya saat değerini farklı formatlara dönüştürme işlemidir. JavaScript’te zaman damgası, genellikle Unix zamanı olarak da adlandırılan tarih ve saat için bir sayıya karşılık gelir. Bu unix zaman biçimi, 1 Ocak 1970 00:00:00 UTC tarihinden bu yana geçen saniye sayısını temsil eder.

  Zaman damgalarını farklı formatlarda göstermek veya depolamak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Örneğin, tarih nesnesini kullanarak veya özel string formatlarına dönüştürerek zaman damgalarını farklı şekillerde gösterebiliriz.

  Bir zaman damgasını dönüştürürken, JavaScript’te kullanılan çeşitli metodlar bulunmaktadır. Bu metodlar arasında getTime(), setFullYear(), setMonth() gibi tarih ve saat değerlerini dönüştüren ve ayarlayan fonksiyonlar bulunmaktadır.

  Bunun yanı sıra, zaman damgasını dönüştürürken, özellikle farklı dil ve bölgelerde kullanılan formatlarla karşılaşabiliriz. Bu durumda, JavaScript’te tarih ve saat değerlerini farklı dil ve bölgelere göre dönüştürmek için çeşitli yöntemler ve kütüphaneler kullanılabilir.

  Zaman Damgası Metodu Açıklama
  getTime() Tarih nesnesinin, 1970’ten bu yana geçen milisaniye cinsinden süresini döndürür.
  setFullYear() Tarih nesnesinin yılını ayarlar.
  setMonth() Tarih nesnesinin ayını ayarlar.

  Yorumlar devre dışı bırakıldı.