JavaScript getUTCMinutes() fonksiyonunun ne olduğunu, kullanımını, sonuçlarını ve örneklerini öğrenin.

getUTCMinutes() fonksiyonu nedir?

getUTCMinutes() fonksiyonu, JavaScript dilinde kullanılan bir metoddur. Bu metod, geçerli tarih nesnesinin saatini ve dakikasını evrensel (UTC) saat diliminde döndürür. Yerel saat dilimine göre değil, evrensel saat dilimine göre işlem yapar.

getUTCMinutes() fonksiyonu, genellikle tarih nesneleri üzerinde işlem yaparken kullanılır. Bu fonksiyon ile tarih nesnelerinin dakika bilgisi alınabilir. Özellikle uluslararası projelerde ve tarih ile ilgili uygulamalarda kullanımı oldukça yaygındır.

Bu metod, JavaScript’in Date nesnesi ile birlikte kullanılır. Date nesnesinin örneklerinde getUTCMinutes() metodu üzerinden saatin dakika bilgisi alınabilir. Böylelikle kullanıcıya sunulan tarih ve saat bilgisi, evrensel saat dilimine göre düzenlenmiş olur.

getUTCMinutes() metodu, JavaScript’in temel metodlarından biridir ve programlama dilinde tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır. Bu metodun kullanımı, programcılara tarih hesaplamaları ve zaman dilimleri arasında dönüşümler yapma imkanı sağlar.

getUTCMinutes() fonksiyonunun kullanımı

getUTCMinutes() fonksiyonu, JavaScript’te tarih nesnesinin dünya çapında saatine göre dakikaları döndürmek için kullanılır. Bu fonksiyonu kullanarak, tarih nesnesinin dakika bileşenini elde edebiliriz. getUTCMinutes() fonksiyonu, genellikle uluslararası saat formatı gerektiren uygulamalarda kullanılır.

getUTCMinutes() fonksiyonu, new Date() ile oluşturulan bir tarih nesnesi üzerinde kullanılabilir. Örneğin:

 • new Date().getUTCMinutes();
 • Bu kullanım bize, şu anda hangi dakikada olduğumuzu döndürecektir. Örneğin, eğer şu anda saat 12:15’te isek, bu fonksiyon bize 15 değerini döndürecektir.

  getUTCMinutes() fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir. Tek yapmamız gereken, bir tarih nesnesi oluşturmak ve bu fonksiyonu çağırmaktır. Bu sayede, tarih nesnesinin dakika bileşenini kolayca elde edebiliriz.

  Kod Sonuç
  new Date().getUTCMinutes(); 15
  var date = new Date(‘2022-12-31T23:59:59’);date.getUTCMinutes(); 59

  getUTCMinutes() fonksiyonunun sonuçları

  getUTCMinutes() fonksiyonu JavaScript’in bir parçasıdır ve bu fonksiyon, tarih nesnesinin dünya saat dilimine göre dakika bileşenini döndürür. Bu fonksiyonun kullanılmasıyla, tarih nesnesinin dakika kısmını, UTC (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) cinsinden alabiliriz.

  getUTCMinutes() fonksiyonu, genellikle uluslararası saat uygulamalarında ve tarih işlemlerinde kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının yerel saat dilimine göre değil, UTC’ye göre bir etkinliği planlamak istediğimizde bu fonksiyon bize dakika değerini sağlar.

  Dönüş Değeri Açıklama
  0 ile 59 arasında bir sayı Tarih nesnesinin dakika bileşeni

  getUTCMinutes() fonksiyonunun sonucu olarak, tarih nesnesinin dakika bileşeni olan bir sayı döndürür. Bu sayı 0 ile 59 arasında olacaktır ve tarih nesnesinin UTC saat dilimine göre dakikasını temsil eder. Bu sonuç, uluslararası tarih işlemlerinde ve saat hesaplamalarında oldukça kullanışlıdır.

  Bir örnek üzerinden ilerleyecek olursak; getUTCMinutes() fonksiyonu ile elde ettiğimiz dakika değerini bir saat dilimi dönüştürücüsü fonksiyonunda kullanarak, kullanıcıya farklı saat dilimlerine göre bir etkinlik planlama imkanı sağlayabiliriz.

  getUTCMinutes() fonksiyonunun örnekleri

  JavaScript getUTCMinutes() Nedir?

  getUTCMinutes() fonksiyonu, JavaScript’te kullanılan ve tarih nesnelerinin dakika kısmını evrensel koordinat zamanına göre (UTC) döndüren bir methoddur. Bu method, genellikle uluslararası saat kullanımında ve tarihlerin karşılaştırılmasında kullanılır.

  Örnek olarak, aşağıdaki JavaScript kodu ile getUTCMinutes() fonksiyonunun nasıl kullanıldığını görebiliriz:

  “`javascriptconst date = new Date();const minutes = date.getUTCMinutes();console.log(minutes); // Şu anki zamanın UTC dakika bilgisini konsola yazdırır“`

  Yukarıdaki örnekte, new Date() ile şu anki tarih ve saat bilgisini alıp, getUTCMinutes() methodu ile bu tarihin dakika bilgisini alıyoruz. Sonrasında bu bilgiyi console.log ile ekrana yazdırıyoruz.

  getUTCMinutes() fonksiyonunun başka bir örneği ise aşağıdaki gibidir:

  Date UTC Minutes
  2023-05-15T10:30:00Z 30
  2023-05-15T15:45:00Z 45
  2023-05-15T19:15:00Z 15

  Yukarıdaki tabloda, getUTCMinutes() fonksiyonunun farklı tarih ve saat bilgileri üzerinde nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Her bir tarih bilgisinin UTC dakika kısmı bu method ile ayrı ayrı elde edilmiş ve tablo üzerinde listelenmiştir. Bu örnekler, getUTCMinutes() fonksiyonunun gerçek dünya uygulamalarında nasıl kullanılabileceği konusunda fikir vermektedir.

  Yorumlar devre dışı bırakıldı.