JavaScript fill() metodu nedir, nasıl kullanılır, array doldurma işlevi ve parametreleri hakkında bilgi edinin.

Fill() Kullanımı

Fill() metodu, JavaScript’te bir array içindeki tüm elemanları belirli bir değerle doldurmak için kullanılır. Bu metodun kullanımı oldukça basittir ve genellikle array’in tüm elemanlarını aynı değerle doldurmak istendiğinde kullanılır.

Fill() metodu ayrıca, başlangıç ve bitiş indeksleri belirterek sadece belirli bir aralıktaki elemanları doldurmak için de kullanılabilir. Bu sayede array‘in sadece belirli bir kısmını istenilen değerle doldurabiliriz.

Örneğin, array‘in sadece belirli bir aralığına 1 değerini atamak istediğimizde fill() metodunu kullanarak bu işlemi kolayca gerçekleştirebiliriz.

Genel bir kullanım şekli olarak array.fill(value, start, end) şeklinde kullanılır. Value parametresi atılacak değeri, start parametresi başlangıç indeksini ve end parametresi ise bitiş indeksini belirtir.

Fill() Metodu İşlevi

fill() metodu, bir diziyi belirli bir değerle doldurmaya yarar. Bu metodun birincil amacı, bir dizinin tüm elemanlarını belirli bir değer ile doldurarak mevcut elemanları değiştirmektir. Dizideki elemanları doldururken, doldurma işleminin başlangıç ve bitiş indekslerini belirleyebiliriz.

fill() metodunu kullanırken, dizinin başlangıç ve bitiş indekslerini belirtmek zorunlu değildir. Eğer başlangıç ve bitiş indeksleri belirtilmezse, fill() metodu dizinin tüm elemanlarını belirtilen değer ile doldurur. Bu durumda, dizinin tüm elemanları aynı değere sahip olacaktır.

Bunun yanı sıra, fill() metodunun kullanımı oldukça basittir. Dizi üzerinde doğrudan kullanılabilir ve dizi içerisindeki elemanlar üzerinde değişiklik yapar. Bu sayede, dizilerdeki elemanları kolayca değiştirip doldurabiliriz.

 • fill() metodu, bir dizi üzerinde değişiklik yaparak belirli bir değerle doldurmayı sağlar.
 • Başlangıç ve bitiş indeksleri belirtilmezse, tüm diziyi belirli bir değerle doldurur.
 • oldurma işlemi sırasında, başlangıç ve bitiş indeksleri belirterek belirli bir bölümü doldurabiliriz.
Metod İsmi İşlevi
fill() Diziyi belirli bir değerle doldurur.

Fill() İle Array Doldurma

Fill() İle Array Doldurma

JavaScript’in fill() metodu, bir array’in tüm elemanlarını belirtilen statik bir değerle doldurmak için kullanılır. Bu metod, mevcut bir array’in tüm elemanlarını isteğe bağlı başlangıç ve bitiş indekslerine göre belirli bir değerle değiştirir. Bu sayede, array’in isteğe bağlı kısımlarını doldurmak kolaylaşır.

Bir array’in belirli bir aralığını doldurmak için, fill() metodu kullanılırken üç parametre kullanılır. İlk parametre doldurulacak değeri belirtirken, ikinci parametre doldurmanın başlayacağı indeksi ve üçüncü parametre ise doldurmanın hangi indekste sona ereceğini belirtir. Bu parametreler kullanılarak, array’in sadece belirli bir kısmı doldurulabilir.

 • Fill() metodu, array’in tüm elemanlarını belirli bir değerle doldurmak için kullanılır.
 • Üç parametre alır: doldurulacak değer, başlangıç indeksi ve bitiş indeksi.
 • Bu metod, array’in belirli kısımlarını kolayca doldurmayı sağlar.
Parametre Açıklama
value Array’i doldurmak için kullanılacak değer.
start Doldurmanın başlayacağı indeks. (Opsiyonel, varsayılan olarak 0)
end Doldurmanın biteceği indeks. (Opsiyonel, varsayılan olarak array’in uzunluğu)

Fill() Metodu Parametreleri

JavaScript’de Fill() metodu, bir dizi içinde belirtilen başlangıç ve bitiş index’leri arasındaki tüm elemanları statik bir değerle doldurmak için kullanılır. Bu metot, doldurulacak başlangıç ve bitiş index’lerinin yanı sıra bir de değer parametresi alabilir.

Fill() metodunun parametreleri şu şekilde belirtilir:

 • Başlangıç Index’i: Dizideki doldurulacak ilk elemanın index’i
 • Bitiş Index’i: Dizideki doldurulacak son elemanın index’i (Bu index doldurulmayacak)
 • Değer: Dizide doldurulacak statik değer
 • Bu parametrelerin belirtilmesi durumunda, verilen başlangıç ve bitiş index’leri arasındaki tüm elemanlar, belirtilen değer parametresi ile doldurulur.

  Örneğin; array.fill(value, start, end) şeklinde kullanılabilir. Burada, value değeri dizi elemanlarını doldurmak için kullanılacak statik değer, start ve end ise dizi içinde doldurulacak index aralığını belirtir.

  Yorumlar devre dışı bırakıldı.