JavaScript charCodeAt() fonksiyonu nedir, nasıl kullanılır, sonuçları ve örnekleri. Bu fonksiyon hakkında detaylı bilgi ve örnekler.

charCodeAt() fonksiyonu nedir?

charCodeAt() fonksiyonu nedir?

JavaScript’te charCodeAt() fonksiyonu, bir string içindeki belirli bir karakterin Unicode değerini döndüren bir metotdur. Bu fonksiyon, string içindeki herhangi bir karakterin Unicode numarasını döndürerek karakterin Unicode değerini bulmamıza yardımcı olur.

charCodeAt() fonksiyonu string metinler üzerinde kullanılır ve string içinde belirtilen indeksteki karakterin Unicode değerini döndürür. Bu sayede farklı karakterlerin Unicode numaralarını bulabilir ve karşılaştırabiliriz.

charCodeAt() fonksiyonu, özellikle karakterler arasında sıralama yapmak veya dönüşümler yapmak için oldukça kullanışlı bir fonksiyondur. Ayrıca, Unicode karakterlerle çalışırken kullanılan matematiksel işlemler için de gereklidir.

charCodeAt() fonksiyonunun kullanımı

charCodeAt() fonksiyonunun kullanımı

Javascript’te charCodeAt() fonksiyonu, bir dize içindeki belirli bir karakterin Unicode değerini döndürmek için kullanılır. Kullanımı oldukça basittir ve genellikle karakterin sıra numarasını (indeksini) almak için kullanılır.

charCodeAt() fonksiyonunun kullanımı için genellikle şu sözdizimi kullanılır:

str.charCodeAt(index)

Burada str, Unicode değerini almak istediğimiz karakter dizisini temsil eder. index ise Unicode değerini almak istediğimiz karakterin sıra numarasını ifade eder.

Örneğin, aşağıdaki kod parçacığıyla merhaba kelimesinin 1. karakterinin Unicode değerini alabiliriz:

Kod Sonuç
var str = merhaba; document.getElementById(demo).innerHTML = str.charCodeAt(0);

charCodeAt() fonksiyonunun sonuçları

charCodeAt() fonksiyonu, bir dize içindeki belirli bir karakterin Unicode değerini döndüren bir String nesne yöntemidir. Bu method, karakter bazında değer döndürmektedir.

charCodeAt() fonksiyonu, dize içindeki herhangi bir karakterin Unicode karakter kodunu integer olarak döndürmektedir. Bu method, belirli bir karakterin Unicode değerini döndürerek karakterlere sayısal bir değer atar. Bu sayısal değer, karakterlerin sıralı bir listesine karşılık gelmektedir.

Örneğin, A karakterinin Unicode değeri 65’tir. Eğer bir dizideki A karakterinin Unicode değerini bulmak isterseniz, charCodeAt() fonksiyonunu kullanarak bu değeri kolaylıkla bulabilirsiniz.

Bu methodun sonucunda dönen değerler 0 ile 65535 arasında değişen tam sayılardır. Eğer dizideki belirli bir karakterin Unicode değerinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, charCodeAt() fonksiyonunun sonuçlarına bakabilir ve bu sayede karakterin Unicode değerini elde edebilirsiniz.

Karakter Unicode Değeri
A 65
B 66
C 67

charCodeAt() fonksiyonunun örnekleri

charCodeAt() fonksiyonunun örneklericharCodeAt() fonksiyonu Nedir?

charCodeAt() fonksiyonu, bir dize içindeki belirli indeksteki karakterin UTF-16 kodunu döndüren bir JavaScript metotudur. Bu metodun kullanımı ile birlikte karakterlerin sayısal değerlerini bulabiliriz.

Örnek olarak, Merhaba kelimesinin 2. indeksteki karakterinin UTF-16 kodunu bulmak için charCodeAt() fonksiyonunu kullanabiliriz.

Örnek kod şu şekilde olabilir:

  • let kelime = Merhaba;
  • let kod = kelime. charCodeAt()(2);

Kod sonucunda, 114 değeri elde edilir.

charCodeAt() Fonksiyonunun Kullanımı

charCodeAt() fonksiyonunu kullanırken, dikkat etmemiz gereken nokta, verilen indeksin dize içinde var olup olmadığıdır. Eğer verilen indeks dışında bir değer kullanılmak istenirse, NaN (Not-a-Number) sonucu döner.

Aynı zamanda, charCodeAt() fonksiyonunun parametre olarak bir karakterin tam indeksini alması gerekir. Bu nedenle, fonksiyonun kullanımı sırasında, indeks değerinin doğru belirtilmesi büyük bir önem arz etmektedir.

charCodeAt() Fonksiyonunun Sonuçları

charCodeAt() fonksiyonunun sonuçları, karakterlerin UTF-16 kodlarına karşılık gelmektedir. Bu sayısal değerler, karakterlerin bilgisayar ortamında kullanılabilir hale getirilmiş halidir. Bu nedenle, programlama dillerinde karakter manipülasyonu yaparken, charCodeAt() fonksiyonu oldukça yararlı olmaktadır.

charCodeAt() Fonksiyonunun Örnekleri

Aşağıda, charCodeAt() fonksiyonunun kullanıldığı örnek bir kod bulunmaktadır. Bu örnekte, bir dizenin tüm karakterlerinin UTF-16 kodları bulunarak ekrana yazdırılmaktadır.

Karakter UTF-16 Kodu
M 77
e 101
r 114
h 104
a 97
b 98
a 97

Yorumlar devre dışı bırakıldı.