HTTP nedir?

HTTP, Hypertext Transfer Protocol’ün (Hypertext Transfer Protocol) kısaltmasıdır ve World Wide Web üzerindeki veri iletişiminde kullanılır. Bir istemci ve sunucu arasında iletişim kurmak için tasarlanmış bir protokoldür. Bu protokol, web tarayıcıları ve sunucular tarafından kullanılır. HTTP, herhangi bir web tarayıcısı tarafından belirli bir URL’ye yapılan isteklerin ve sunucu tarafından verilen yanıtların biçimini, anlamını ve nasıl işleneceğini tanımlar.

HTTP şifresiz ve durumsuzdur, yani sunucu, geçmişi, istemci durumunu ve kimliğini veya durumunu izlemez. HTTP, herhangi bir web tarayıcısı tarafından belirli bir URL’ye yapılan isteklerin ve sunucu tarafından verilen yanıtların biçimini, anlamını ve nasıl işleneceğini tanımlar.

HTTP başlıkları, istemciden sunucuya veya sunucudan istemciye veri aktarımını daha iyi şekillendirmek için kullanılır. Bu başlıklar, istemcinin ve sunucunun birbirlerine karşı nasıl davranacaklarına dair talimatlar içerebilir. HTTP başlıkları, sunucudan veya istemciden ek ve opsiyonel bilgi sağlamak için kullanılır.

Genel olarak, HTTP, bir web tarayıcısı ve sunucu arasında web sayfalarının ve dosyalarının nasıl gösterileceği üzerine kurulmuş bir protokoldür. Bu, internet üzerindeki veri iletişiminin temeli olarak kabul edilir.

HTTP yöntemleri nelerdir?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol), İnternet üzerinde veri iletimi için kullanılan bir protokoldür. HTTP protokolü, bir sunucu ile istemci arasında veri iletimini sağlayan birçok farklı yönteme sahiptir. Bu yöntemler, istemcinin sunucuya nasıl istekte bulunacağını ve sunucunun nasıl yanıt vereceğini belirler. İşte HTTP protokolünde kullanılan temel yöntemler:

GET yöntemi, sunucudan belirtilen kaynağın alınmasını sağlar. Kullanıcı tarafından istemciye veri göndermeden bilgi almak için kullanılır.

POST yöntemi, sunucuya yeni veri göndermek için kullanılır. Örneğin, bir form gönderme işlemi için kullanılır.

PUT yöntemi, sunucuya yeni veri göndermek için kullanılır, ancak PUT yöntemi ile gönderilen veri, sunucuda mevcut olan verinin üzerine yazılır.

GET yöntemi nasıl kullanılır?

GET yöntemi, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) kullanılarak web sayfasından belirli bir kaynağı almak için kullanılan bir HTTP yöntemidir. GET isteği, belirli bir kaynağı talep etmek amacıyla kullanılır ve genellikle web tarayıcıları tarafından otomatik olarak yapılan bir işlemdir. Bu yöntem, sunucudan bilgi almayı sağlar ve belirli bir kaynağın URI’ını belirtir.

GET isteği genellikle URL’ye parametreler ekleyerek kullanılır ve bu şekilde sunucuya veri gönderilmez. Yalnızca belirli bir kaynağın alınması istenir. Örnek olarak, bir web sitesindeki belirli bir sayfa, bir resim veya bir dosya gibi. GET isteği, kullanıcı tarafından bir sayfayı tarayıcıda görüntülemek istendiğinde otomatik olarak oluşturulur.

Dolayısıyla, GET yöntemi, belirli bir kaynağı almak için kullanılan ve sunucudan veri almak için kullanılan bir HTTP isteğidir. Bu yöntem, web tarayıcıları tarafından otomatik olarak kullanıldığı için genellikle kullanıcılar tarafından bilinmeyen bir işlemdir, ancak web geliştiriciler için oldukça önemlidir.

GET yöntemi hakkında bilgi sahibi olmak, web geliştiricilerin web sitesi oluşturma ve işleyişini anlamaları için önemlidir. Bu yöntemin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, web sitesinin performansını etkileyebilir ve kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyebilir.

POST yöntemi ne işe yarar?

POST yöntemi, HTTP protokolü kullanılarak bilgiyi sunucuya iletmek için kullanılan bir HTTP metodu olarak karşımıza çıkar. Bu yöntem, sunucuya yeni bir veri kaydı eklemek amacıyla kullanılır ve genellikle HTML formlarından gelen verilerin sunucuya iletilmesinde kullanılır.

POST yöntemi, GET yöntemi gibi sunucuya bilgi gönderme amacı taşır ancak aralarındaki en büyük fark, GET yönteminin verileri URL üzerinden gönderirken, POST yönteminin ise verileri HTTP isteği içinde gizli bir şekilde göndermesidir.

Bu nedenle, POST yöntemi, özellikle kullanıcıların girdiği hassas verilerin sunucuya güvenli bir şekilde taşınmasında tercih edilir. Örneğin, kullanıcıların kredi kartı bilgilerini, şifreleri gibi verileri sunucuya gönderirken POST yöntemi kullanılarak bu verilerin URL‘de görünmesi engellenmiş olur.

Ayrıca, POST yöntemi, sunucuya gönderilen verinin boyutunda bir kısıtlama olmaması nedeniyle GET yöntemine göre daha büyük veri setlerini sunucuya iletmek için tercih edilir.

PUT yöntemi hakkında bilinmesi gerekenler

PUT yöntemi, HTTP protokolü kullanılarak veri güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, sunucudaki belirli bir kaynağın güncellenmesi için kullanılır. PUT isteği gönderildiğinde, istemci tarafından belirtilen kaynağın tamamı güncelleme isteği alır ve eğer belirtilen kaynak yoksa, sunucu tarafından oluşturulur. Bu yöntem, güncelleme işleminin tüm veriyi içermesiyle dikkat çeker ve idempotent bir yapıya sahiptir, yani birkaç kez gönderilse bile sonuç değişmez.

PUT yöntemi, genellikle web API’lerinde kullanılır. Bir örnek vermek gerekirse, bir kullanıcının bilgilerini güncellemek için PUT isteği gönderilebilir. Bu istek, sunucuda bulunan kullanıcı kaynağının güncellenmesini sağlar. PUT isteği gönderilirken, güncellenecek kaynağın URI’si belirtilir ve istemci tarafından gönderilen veri, belirtilen kaynağın tamamını güncellemek için kullanılır. Bu sayede, eksik ya da yanlış veri gönderilmesi durumunda, sunucu tarafından hata verilir ve istemciye geri dönüş yapılır.

PUT yöntemi, güncelleme işlemlerinde kullanıldığı için dikkatlice kullanılmalıdır. Veri güncelleme işleminin yanlışlıkla gerçekleşmemesi için, güvenlik kontrollerinin yanı sıra veri doğrulamasının da sağlaması gerekir. Ayrıca, PUT işlemi gerçekleştirilirken, yetersiz yetkilendirme durumlarında sunucu tarafından hata dönüşü alınabilir ve güncelleme işlemi gerçekleştirilemez.

PUT yöntemi, HTTP protokolü içerisinde güncelleme işlemleri için kritik bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, bu yöntemin kullanımı hakkında bilinmesi gerekenler, veri bütünlüğü ve güvenliği açısından oldukça önemlidir.

DELETE yöntemi ile veri silme işlemi

DELETE yöntemi, HTTP protokolü kullanılarak bir sunucudan veri silmek için kullanılan bir HTTP yöntemidir. Bu yöntem, belirtilen Uniform Resource Identifier (URI) üzerindeki kaynağı siler. DELETE isteği başarıyla gerçekleştirilirse, sunucu 200 (Başarılı) durum koduyla yanıt verir ve silinen kaynağın bir temsili yanıtın bir parçası olarak döner. Bu yöntem genellikle bir kullanıcı tarafından bir web sayfasından veya uygulamadan veri silmek için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcı bir e-posta hesabından bir e-posta silmek istediğinde, bu istek DELETE yöntemi kullanılarak sunucuya iletilir.

Bir DELETE isteği, kaynağın veritabanında veya sunucuda kalıcı olarak silinmesine neden olabilir. Bu nedenle, bu yöntemin dikkatlice kullanılması gerekir. Yanlışlıkla bir kaynağın silinmesine neden olabilir ve bu geri dönüşü olmayan bir işlem olabilir. Bu nedenle, bir DELETE isteği göndermeden önce kullanıcıların işlemi onaylaması genellikle istenir.

DELETE yöntemi, HTTP protokolü içinde önemli bir rol oynar ve veri tabanı yönetimi, web uygulamaları ve diğer birçok alan için kullanışlı bir araçtır. Bu yöntemin doğru ve güvenli bir şekilde kullanılması, veri yönetimi ve güvenliği açısından oldukça önemlidir.

DELETE yöntemi ile veri silme işlemi, RESTful API hizmetlerinde sıklıkla kullanılır ve modern web uygulamalarının geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Dolayısıyla, bu yöntemin nasıl kullanılacağı ve dikkat edilmesi gereken noktaların bilinmesi, web geliştiricileri için oldukça önemlidir.

Yorumlar devre dışı bırakıldı.