HTML frame etiketi nedir, nasıl kullanılır, örnekleriyle birlikte öğrenin. HTML frame etiketi hakkında detaylı bilgi.

HTML Frame Etiketi Nedir?

HTML Frame Etiketi Nedir?HTML Frame Etiketi Nedir?

HTML frame etiketi, web sayfalarında farklı dokümanları veya içerikleri aynı sayfa içinde bir araya getirmek için kullanılan bir HTML elementidir. Bu etiket, geçmişte sıkça kullanılan bir yapı olmasına rağmen günümüzde artık kullanımı önerilmemektedir. Çünkü frame etiketi, web sayfasının erişilebilirliğini ve SEO uyumluluğunu olumsuz etkileyebilmektedir.

HTML frame etiketi kullanımında, aynı sayfa içinde farklı alanlara ayrı ayrı html dokümanları bağlanarak web sitesi içeriğinin bir arada sunulması amaçlanır. Ancak, bu yöntem sayfa yüklenme hızını düşürebilir, ekran okuyucular ve mobil cihazlar için problem oluşturabilir.

  • HTML frame etiketi kullanarak farklı dokümanları aynı sayfa içinde göstermek mümkündür.
  • Frame etiketinin kullanımı günümüzde pek önerilmez, alternatif yöntemler tercih edilmelidir.

HTML Frame Etiketi Kullanımı

HTML frame etiketinin kullanımı eskiye göre günümüzde daha az tercih edilen bir yöntemdir. Bunun yerine iframe etiketi veya div elementleri kullanılarak aynı amaca hizmet eden sayfa içi gömülü içerikler oluşturulabilir. Bu sayede web sitesi erişilebilirliği ve SEO performansı artırılabilir.

HTML Frame Etiketi Örnekleri

Sayfa İsmi Frame İçeriği
Ürünler
Hakkımızda

HTML Frame Etiketi Kullanımı

HTML Frame Etiketi Kullanımı

HTML frame etiketi, eski bir HTML öğesidir ve HTML belgesinde farklı bir belgeyi göstermek için kullanılır. Bu etiket, bir sayfa içinde farklı pencere boyutlarına sahip birden çok belge veya içeriği göstermek için kullanılır. Ayrıca, iframe etiketi gibi, başka bir web sayfasını mevcut web sayfasına yerleştirmek için de kullanılabilir. Ancak, iframe etiketinden farklı olarak, frame etiketi HTML5’de kullanımdan kaldırılmıştır.

HTML frame etiketi, aşağıdaki gibi kullanılır:

Eğer belirli bir web sayfasında birden fazla sayfayı göstermek istiyorsanız, HTML frame etiketini kullanarak kolayca bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Özellik Açıklama
src Gösterilecek belgenin URL’si
name Frame’in adı
scrolling Belgede kaydırma çubuklarının gösterilip gösterilmeyeceği
noresize Frame boyutlarının değiştirilip değiştirilemeyeceği

HTML Frame Etiketi Örnekleri

HTML Frame Etiketi Örnekleri

HTML frame etiketi, web sayfasının farklı bölümlerini veya farklı kaynakları aynı sayfa üzerinde göstermek için kullanılır. Bu etiket, genellikle eski web sitelerinde kullanılmış olsa da, hala bazı durumlarda ihtiyaç duyulan bir özelliktir.

Örnek olarak, bir web sayfasının sol tarafında menüyü, üst kısımda başlık kısmını ve ana sayfa içeriğini orta kısımda göstermek istediğinizi düşünelim. HTML frame etiketiyle bu farklı bölümleri ayrı ayrı HTML dosyalarından çağırarak sayfa üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

Örnek:

Etiket Açıklama
<frame src=menu.html> Web sayfasının sol tarafında menüyü gösterir.
<frame src=header.html> Web sayfasının üst kısmında başlık kısmını gösterir.
<frame src=content.html> Web sayfasının orta kısmında ana sayfa içeriğini gösterir.

Bu örneklerde görüldüğü gibi, HTML frame etiketiyle farklı dosyalardaki içerikleri tek bir sayfa üzerinde birleştirmek mümkündür. Ancak, bu etiketin kullanımı günümüz web standartlarına uygun olmadığından, tercihen iframe etiketi veya CSS flexbox gibi modern teknikler kullanılması önerilmektedir.

Yorumlar devre dışı bırakıldı.