DOM (Document Object Model), bir web sayfasının yapısını temsil eden, HTML ve XML belgeleri üzerinde çalışmayı sağlayan programlama arayüzüdür. Yani bir web sayfasının her bir öğesini bir nesne olarak ele alarak, bu nesneler arasındaki ilişkileri, özellikleri ve davranışları tanımlar. DOM, web geliştiricilerinin bir web sayfasını programatik olarak manipüle etmelerine olanak tanır ve bu sayede web sayfaları dinamik hale getirilebilir. DOM yapısı, ağaç benzeri bir yapıda oluşur. Bu yapıda en üstte bir document nesnesi bulunur ve bu nesne altında diğer öğeler yer alır. Her bir HTML etiketi, bir node olarak adlandırılır ve bu düğümler ağacın dal ve yaprakları gibi birbirine bağlıdırlar.

DOM Nedir?

DOM, web sayfasının herhangi bir öğesinin içeriği, görünümü, özellikleri ve davranışlarını programatik olarak değiştirme imkanı sağlar. Bu sayede jQuery veya JavaScript gibi programlama dilleri kullanılarak, bir web sayfasındaki herhangi bir öğenin stili, içeriği veya görünümü değiştirilebilir. DOM, aynı zamanda web sayfasındaki herhangi bir olayı (tıklama, fare hareketi vb.) izlemek ve buna tepki vermek için kullanılır. Örneğin bir butona tıklandığında, DOM olay işleyicileri aracılığıyla belirli bir işlem yapılabilir.

DOM yapısı nasıl oluşur?

DOM yapısı, yani Document Object Model, bir HTML veya XML belgesi üzerinde yapısal bir temsil sağlar. Bu yapının oluşumu, belge içindeki tüm öğelerin bilgisayar tarafından oluşturulan bir ağaç yapısında organize edilmesiyle gerçekleşir. Kök düğüm, tüm diğer düğümlerin başlangıç noktasıdır ve bir belgenin temelini oluşturur. Bu kök düğüm, HTML belgenin etiketiyle başlar ve etiketiyle sona erer.

DOM yapısının oluşumu sırasında, etiketler, öznitelikler, metin, yorumlar, boşluklar gibi belgedeki tüm öğeler düğüm olarak temsil edilir. Her bir düğüm, belgedeki farklı öğeleri veya içerikleri temsil eder. Bu şekilde, tüm belge içeriği bir ağaç yapısıyla organize edilir.

DOM yapısının oluşturulması sırasında tarayıcı, HTML belgeyi üst üste binen düğüm hiyerarşileri halinde oluşturur. Bu sayede her bir etiket, iç içe geçmiş bir düğüm olarak temsil edilir. Bu düğümler, birbiriyle ilişkili olarak belgenin yapısal temsili oluşturur.

Temel olarak, DOM yapısının oluşumu, bir HTML belgenin içeriğini, düğümler halinde temsil eden ve organize eden bir süreçtir. Bu yapının oluşumu, belgedeki her bir öğenin bir düğüm olarak temsil edilmesi ve birbiriyle ilişkilendirilmesiyle gerçekleşir.

DOM manipülasyonu nasıl yapılır?

DOM manipülasyonu, Document Object Model’in (DOM) web sayfası içeriğini değiştirmek ve güncellemek için kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, HTML, CSS ve JavaScript’i birleştirerek web sayfasının içeriğini dinamik olarak yönetmeyi mümkün kılar.

DOM manipülasyonu yapmak için öncelikle JavaScript ile hedeflenen HTML elementini seçmemiz gerekir. Bunu yapmak için genellikle document.querySelector() veya document.getElementById() gibi metotlar kullanılır.

Yakaladığımız element üzerinde değişiklik yapabilmek için ise innerHTML, innerText, appendChild, removeChild gibi özellikleri ve metotları kullanabiliriz. Bu sayede elementin içeriğini değiştirebilir, yeni içerik ekleyebilir veya elementi sayfadan kaldırabiliriz.

DOM manipülasyonunun temel amacı, web sayfasının kullanıcı etkileşimi sonucu içeriğini güncellemek ve dinamik hale getirmektir. Bu sayede kullanıcıların etkileşimde bulunarak farklı içerikler görüntülemesi sağlanabilir.

DOM etiketleri nelerdir ve kullanım şekilleri

DOM etiketleri, Document Object Model’in (Belge Nesne Modeli) yapıtaşlarıdır ve HTML veya XML belgelerinde bulunan tüm öğeleri temsil eder. Bu etiketler, bir web sayfasındaki herhangi bir öğeyi (metin, bağlantı, resim vb.) seçmek, değiştirmek veya etkileşim eklemek için kullanılır. Yani DOM etiketleri, web sayfası içeriğini programatik olarak manipüle etmek için gereklidir.

DOM etiketlerinin kullanım şekilleri, bir web sayfasındaki öğeleri seçmek, özelliklerini değiştirmek, eklemek veya kaldırmak için çeşitlilik gösterir. Örneğin, bir DOM etiketi olan getElementById, id özniteliğine sahip bir HTML öğesini seçmek için kullanılır. Benzer şekilde, createElement etiketi, yeni bir HTML öğesi oluşturmak için kullanılır.

DOM etiketleri, web geliştiricilerin web sayfalarını dinamik ve etkileyici hale getirmelerine olanak tanır. Örneğin, kullanıcı etkileşimine bağlı olarak içerik değiştirmek, animasyon eklemek veya veri görselleştirmek için DOM etiketleri kullanılır.

Genel olarak, DOM etiketleri, web geliştiricilerin web sayfalarının yapısını ve içeriğini programatik olarak değiştirmelerine imkan tanır ve bu şekilde daha etkileyici ve işlevsel web deneyimleri oluşturulmasına olanak sağlar.

DOM olay işleyicisi nasıl eklenir?

DOM (Document Object Model) olay işleyicisi, bir web sayfasındaki etkileşimli öğelere uygulanan JavaScript işlevleridir. DOM olay işleyicileri, farklı etkinlik türleri (click, hover, submit vb.) için tanımlanabilir ve bu etkinlikler gerçekleştiğinde belirli bir fonksiyon çalıştırabilir.

Bir DOM olay işleyicisi eklemek için, öncelikle olayın hedef elementini seçmemiz gerekmektedir. Bu seçimi JavaScript ile gerçekleştirebiliriz, örneğin getElementById(), getElementsByClassName() gibi metotlarla.

Sonra seçilen öğeye bir olay dinleyici eklemek için addEventListener() metodu kullanılır. Bu metot, olay türünü (click, submit vs.) ve olay gerçekleştiğinde tetiklenecek fonksiyonu alır. Böylece olayın gerçekleştiğinde istediğimiz aksiyonu çalıştırabiliriz.

Örneğin, bir butona tıklanıldığında bir formun gönderilmeden önce kontrol edilmesi gereken bir işlevi tetiklemek için, bu buttona click olay işleyicisi ekleyebiliriz. Bu şekilde kullanıcı butona tıkladığında gerekli kontrolleri gerçekleştiren bir fonksiyon çalıştırılabilir.

DOM ile dinamik içerik değişimi nasıl yapılır?

DOM (Document Object Model), web sayfalarının yapısını oluşturan bir programlama arayüzüdür. Web sayfalarındaki her bir öğe, DOM içinde bir nesne olarak temsil edilir. Bu nesneleri kullanarak web sayfasının içeriğini dinamik olarak değiştirebiliriz.

DOM ile dinamik içerik değişimi yapmak için öncelikle değiştirmek istediğimiz öğeyi DOM üzerinde bulmalıyız. Bunun için getElementById(), getElementsByClassName() veya querySelector() gibi metodları kullanabiliriz. Örneğin, belli bir id’ye sahip bir div öğesini bulmak için document.getElementById(‘divId’) metodunu kullanabiliriz.

Once istediğimiz öğeyi bulduktan sonra innerHTML, innerText gibi metotlarla içerik değişimi yapabiliriz. Örneğin, bir başlık etiketinin içeriğini değiştirmek için document.getElementById(‘baslik’).innerHTML = Yeni Başlık İçeriği; şeklinde bir kod kullanabiliriz.

Bunun yanında createElement(), appendChild(), removeChild() gibi metotları kullanarak yeni öğeler ekleyebilir ya da mevcut öğeleri kaldırabilir, böylece sayfa içeriğini dinamik olarak kontrol edebiliriz.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı.