PHP is_float() Nedir?

PHP is_float() Nedir?


PHP’de is_float() fonksiyonunun ne olduğunu, nasıl kullanılacağını ve sonuçlarını öğrenin. Tanımı, kullanımı ve sonuçları hakkında bilgi edinin.

is_float() fonksiyonu nedir?

is_float() fonksiyonu, bir değerin kayan noktalı bir sayı olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan bir PHP işlevidir. Bu işlev, verilen değerin kayan noktalı bir sayı olup olmadığını kontrol eder ve sonuç olarak bir değer döndürür. Eğer değer bir kayan noktalı sayı ise true (doğru) değeri döndürür, değilse false (yanlış) değeri döndürür.

Örneğin, is_float(5.2) işlevi kullanıldığında, sonuç true (doğru) olacaktır çünkü 5.2 kayan noktalı bir sayıdır. Ancak, is_float(5) işlevi kullanıldığında, sonuç false (yanlış) olacaktır çünkü 5 tam sayıdır ve kayan noktalı bir sayı değildir.

Bu işlev, genellikle sayıların türünü kontrol etmek veya belirli koşulları karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için kullanılır. Örneğin, bir formdaki kullanıcı girişlerini doğrularken veya matematiksel hesaplamalar yaparken kullanışlı olabilir.

is_float() fonksiyonu, PHP’nin dahili işlevlerinden biridir ve genellikle diğer veri türü işlevleriyle birlikte kullanılır. İşlevi kullanırken dikkat edilmesi gereken nokta, değerin gerçekten bir kayan noktalı sayı olup olmadığını dikkatli bir şekilde kontrol etmektir.

is_float() fonksiyonu nasıl kullanılır?

PHP’nin is_float() fonksiyonu, bir değerin float (ondalıklı sayı) veri tipine sahip olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu fonksiyon, bir ifade float türünde ise TRUE, aksi takdirde FALSE değerini döndürür.

is_float() fonksiyonunun kullanımı:

Bir değişkenin float olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Örneğin:

Örnek Kullanım:

  • $sayi1 = 3.14;
  • echo is_float($sayi1); // TRUE çıktısı alınır

Yukarıdaki örnekte, is_float() fonksiyonu, $sayi1 değişkeninin float (ondalıklı sayı) veri tipine sahip olduğunu tespit eder ve TRUE değerini döndürür.

is_float() fonksiyonunun sonuçları nelerdir?

PHP’de is_float() fonksiyonu, geçerli bir değerin kayan noktalı sayı olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer değer bir kayan noktalı sayı ise, fonksiyon true değerini döndürür; aksi halde false değerini döndürür. Yani, bu fonksiyonun sonuçları sadece iki seçenekten biri olabilir.

Örneğin, is_float(12.34) fonksiyon çağrısı true sonucunu döndürecektir çünkü 12.34 bir kayan noktalı sayıdır. Ancak, is_float(5) fonksiyon çağrısı false sonucunu döndürecektir çünkü 5 bir tam sayıdır ve kayan noktalı sayı değildir.

is_float() fonksiyonu genellikle matematiksel hesaplamalar veya sayısal veri kontrolü gerektiren durumlarda kullanılır. Özellikle, kullanıcıdan alınan input değerinin kayan noktalı sayı olup olmadığını kontrol etmek için oldukça yararlıdır.

Sonuç olarak, is_float() fonksiyonunun sonuçları, girdi olarak verilen değerin kayan noktalı sayı olup olmadığını belirler. Bu fonksiyon sayesinde, programcılar istedikleri durumları kolayca kontrol edebilirler ve programlarını daha doğru hale getirebilirler.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı.