Python center() fonksiyonu nedir, nasıl kullanılır, sonuçları ve örnekleri. Bu blog yazısında center() fonksiyonu detaylı olarak açıklanmaktadır.

center() fonksiyonu nedir?

Python programlama dilinde center() fonksiyonu, bir dizeyi belirtilen genişliğe göre ortalamak için kullanılır. Bu fonksiyon, stringi belirtilen genişlikte bir kerede aldığı tüm boşlukları sağa ve sola eşit şekilde ekleyerek kullanır.

center() fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir. Sadece iki parametre alır: ilk parametre, merkezlenecek olan dize ve ikinci parametre ise toplam genişliğidir. Örneğin, Merhaba stringini 20 karakter genişliğine merkezlemek için kullanılabilir: Merhaba.center(20).

Bu fonksiyonun sonucunda, orijinal dize belirtilen genişlikte olacak ve dize, eksik karakterlerin yarısını sağa ve yarısını da sola ekleyerek ortalanacaktır.

center() fonksiyonunun kullanımına yönelik bir örnek aşağıda verilmiştir:

Örnek Giriş Çıktı
Python.center(15) ‘ Python ‘

center() nasıl kullanılır?

Python’da center() fonksiyonu, bir dizeyi belirli bir genişliğe sahip bir alan içinde hizalamak için kullanılır. Bu genişlik, belirli bir sayıda karakterin olduğu bir alandır (örneğin, 20 karakter genişliğinde bir alan).

center() fonksiyonunu kullanmak için, öncelikle bir dize oluşturmalısınız. Daha sonra bu dizeye center() fonksiyonunu uygulayarak istediğiniz genişlikte alan içinde hizalayabilirsiniz. Örneğin:

str = Pythonprint(str.center(20))

Bu kod, Python kelimesini 20 karakter genişliğindeki bir alanda hizalar. Sonuç olarak, Python çıktısını verir.

Bu şekilde, kullanıcı belirli bir genişlikteki bir alanda dizesini hizalayabilir ve görsel olarak daha düzenli bir çıktı elde edebilir.

center() fonksiyonunun sonuçları

center() fonksiyonunun sonuçlarıcenter() fonksiyonunun sonuçları

Python programlama dilinde center() fonksiyonu, bir dizedeki metni belirli bir genişliğe sahip bir alanda merkezlemek için kullanılır. Bu fonksiyon, orijinal dizenin sağında ve solunda eşit miktarda boşluk bırakarak metni merkezler. center() fonksiyonunun sonucu, orijinal dizeyi gereken genişliğe doldurmak için kullanılan boşluklardan oluşur.

Örneğin, Python dizesini 20 karakterlik alana merkezlemek istediğimizde, center() fonksiyonu Python dizesinin solunda ve sağıda eşit miktarda boşluk olacak şekilde 7 karakterlik bir boşluk ekler. Böylece, sonuçta bir dize elde ederiz with a total width of 20 characters.

Bir diğer örnek olarak, Merhaba Dünya dizesini 30 karakterlik alana merkezlemek istediğimizde, center() fonksiyonu bu dizeyi ortalamak için başına ve sonuna toplamda 10 karakterlik bir boşluk ekler. Bu sayede Merhaba Dünya dizesi Merhaba Dünya şeklinde görüntülenir.

center() fonksiyonunun sonuçları, belirlenen genişliğe ulaşmak için eklenen boşluk karakterlerinden oluşmaktadır.

center() fonksiyonunun örnekleri

Python center() Fonksiyonunun Örneklericenter() Fonksiyonunun Örnekleri

Python’da center() fonksiyonu, bir metni belirli bir genişlikte ortalamak için kullanılır. Bu fonksiyon, verilen genişlikteki bir metni kenarlardan eşit uzaklıkta olacak şekilde düzenler. Bu yazıda, center() fonksiyonunun örneklerine bakacağız.

Örnek 1: Basit Bir Kullanım

“`pythonmetin = Pythongenislik = 10ortalama_metin = metin.center(genislik)print(ortalama_metin)“`

Bu örnekte, Python metni, 10 karakter genişliğinde ortalanmıştır. Çıktı olarak Python elde edilir, çünkü metin, başlangıçta 6 karakterdir ve genişlik 10 olduğu için kenarlardan 2 karakter uzaklıkta ortalanmıştır.

Örnek 2: Daha Uzun Bir Metin

“`pythonmetin = Merhaba, Python programlama diligenislik = 30ortalama_metin = metin.center(genislik)print(ortalama_metin)“`

Bu örnekte, daha uzun bir metin olan Merhaba, Python programlama dili 30 karakter genişliğinde ortalanmıştır. Çıktı olarak Merhaba, Python programlama dili elde edilir, çünkü metin, başlangıçta 30 karakterden daha kısa olduğu için kenarlardan eşit uzaklıkta ortalanmıştır.

Yorumlar devre dışı bırakıldı.