JavaScript setUTCMonth() fonksiyonu nedir, nasıl kullanılır, ne döndürür ve nelere dikkat etmek gerekir? Öğrenmek için bu yazıyı okuyun.

setUTCMonth() fonksiyonu nedir?

setUTCMonth() fonksiyonu, JavaScript’te kullanılan bir Date yöntemidir. Bu yöntem, bir tarih nesnesindeki UTC ayını belirlemek için kullanılır. UTC, koordinatlı evrensel zaman anlamına gelir ve bu yöntemle tarih nesnesinde belirtilen yılın ayı bu zaman dilimine göre ayarlanabilir.

Bu yöntem, Date nesnesinin ayını değiştirmek için kullanılır, ancak yıl, gün ve saat gibi diğer tarih öğelerini de etkileyebilir. Yani sadece ayı değiştirmek istiyorsanız, diğer tarih öğelerini ayrı ayrı belirtmeniz gerekmez.

setUTCMonth() fonksiyonu, yeni bir tarih nesnesi döndürmez, ancak mevcut tarih nesnesini değiştirir. Bu nedenle yöntemi çağırdığınızda, tarih nesnesinin değeri güncellenir ve başka bir değişkene atama yapmanız gerekmez.

Bu yöntemin kullanımı oldukça basittir. Belirtilen tarih nesnesinin ayını istediğiniz başka bir ay olarak ayarlamak için sadece setUTCMonth() yöntemini çağırmanız yeterlidir. Bu sayede tarih nesnesinin ayı, istediğiniz ay olarak güncellenmiş olacaktır.

Parametre Açıklama
month Girilen ayın sıfır tabanlı dizin değeri. (0-11 arası)

setUTCMonth() nasıl kullanılır?

JavaScript’de setUTCMonth() fonksiyonu, bir tarih nesnesinin ayını belirlemek için kullanılır. Bu fonksiyon, 0’dan başlayarak 11’e kadar olan bir ay indeksini alır ve tarihin ayını buna göre ayarlar. Bu sayede tarih nesnesinin ayını değiştirebiliriz.

Bir tarih nesnesinin ayını değiştirmek için setUTCMonth() fonksiyonu kullanılır. Örneğin; tarih nesnesinin ayını 5 ay olarak ayarlamak istiyorsak, setUTCMonth() fonksiyonuna 4 parametre olarak 4 sayısını geçiririz.

Eğer tarih nesnesinin diğer özelliklerini değiştirmek istiyorsak, setUTCMonth() fonksiyonu ile ay birlikte diğer özellikler de değiştirilebilir. Bu sayede tek seferde tarih nesnesinin tüm değerlerini güncelleyebiliriz.

Ancak dikkat edilmesi gereken husus, setUTCMonth() fonksiyonuyla ay değeri dışında başka bir değer değiştirilmek isteniyorsa, o değerlerin birlikte güncellenmesidir. Aksi halde istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz.

setUTCMonth() fonksiyonu ne döndürür?

setUTCMonth() fonksiyonu ne döndürür?

setUTCMonth() fonksiyonu, belirtilen tarihin ay kısmını değiştirir. Bu fonksiyon, yeni ayın 0’dan başlayarak indeksini döndürür. Yani 0 Ocak, 1 Şubat, 2 Mart şeklinde devam eder. Bu dönüştürülen ay, setUTCMonth() fonksiyonu tarafından döndürülen değer olarak geri döner.

Bu fonksiyonun döndürdüğü değer, belirtilen tarihin ay kısmının 0’dan başlayarak indekslenmesini temsil eder. Örneğin, eğer setUTCMonth() fonksiyonu 1 değerini döndürmüşse, bu Şubat ayını temsil eder.

setUTCMonth() fonksiyonunun döndürdüğü değer, tarihin ay kısmının indeksini temsil ettiği için, bu değer kullanılarak tarihin ayı istenilen şekilde kontrol edilebilir veya değiştirilebilir.

Özetle, setUTCMonth() fonksiyonu belirtilen tarihin ay kısmını değiştirir ve bu değiştirilen ayın indeks değerini döndürür.

setUTCMonth() kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

setUTCMonth() kullanırken dikkat edilmesi gerekenlersetUTCMonth() fonksiyonu ne yapar?

setUTCMonth() fonksiyonu, bir tarih nesnesinin ayını belirlemek için kullanılır. Bu fonksiyon, yıl ve ay değişkenlerini kullanarak tarihin ayını ayarlar.

setUTCMonth() nasıl kullanılır?

setUTCMonth() fonksiyonu, bir tarih nesnesinde belirtilen ayı ayarlamak için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki kodda, tarih nesnesinin ayı 5 olarak ayarlanmıştır:

let tarih = new Date(2023, 2, 15);tarih.setUTCMonth(5);

setUTCMonth() fonksiyonu ne döndürür?

setUTCMonth() fonksiyonu, güncellenmiş tarih nesnesini döndürür. Yani, bu fonksiyonun bir dönüş değeri vardır ve bu değer, güncellenmiş tarih nesnesidir.

setUTCMonth() fonksiyonunu kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, ay değerlerinin 0 ile 11 arasında olmasıdır. Yani, Ocak ayı 0, Şubat ayı 1, Mart ayı ise 2 olarak temsil edilir. Bu nedenle, setUTCMonth() fonksiyonunu kullanırken ay değerlerini doğru bir şekilde belirtmek önemlidir. Ayrıca, bu fonksiyonun yalnızca UTC zamanına göre ay ayarlaması yaptığını unutmamak gerekir.

Yorumlar devre dışı bırakıldı.