JavaScript min() fonksiyonunun kullanımı, çıktısı ve örnekleri. min() fonksiyonu hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

JavaScript min() Fonksiyonu

JavaScript min() fonksiyonu en küçük sayıyı bulmak için kullanılan bir matematiksel fonksiyondur. Bu fonksiyon, verilen sayılar arasından en küçük olanı bulur ve geri döndürür. JavaScript’de, min() fonksiyonu genellikle bir dizi içindeki en küçük değeri bulmak için kullanılır.

Bir JavaScript min() kullanım örneği aşağıdaki gibidir:

let minSayi = Math.min(2, 5, 1, 8, 4);

Bu örnekte, min() fonksiyonu 2, 5, 1, 8 ve 4 sayıları içinde en küçük olanı bulacak ve minSayi değişkenine atayacaktır.

İşte basit bir min() fonksiyonu kullanım örneği. Eğer bir dizi içindeki en küçük değeri bulmanız gerekiyorsa, min() fonksiyonu sizin için oldukça kullanışlı olacaktır.

min() Fonksiyonunun Kullanımı

Javascript min() Fonksiyonunun Kullanımı

JavaScript min() fonksiyonu, parametre olarak girilen sayıların en küçük olanını döndüren bir built-in fonksiyondur. Bu fonksiyon, bir ya da daha fazla sayıyı alabilir ve bu sayıların en küçüğünü geri döndürür.

min() fonksiyonunu kullanırken parametre olarak sayılar girilir ve bu sayılar arasından en küçük olanı bulunur. Örnek olarak, min(5, 3, 9) fonksiyonunu kullanarak 5, 3 ve 9 sayılarından en küçük olan sayıyı bulabiliriz.

min() fonksiyonu, sadece sayılarla çalışmakla kalmaz, string değerleri de karşılaştırabilir. Bu durumda, stringlerin ASCII değerleri karşılaştırılır ve en küçük olan döndürülür.

min() fonksiyonunu kullanarak, bir dizinin en küçük elemanını da bulabiliriz. Bunun için, dizi içerisindeki elemanları parametre olarak vererek en küçük olanı bulabiliriz.

Örnek Kullanım

Aşağıda, min() fonksiyonunun bir dizinin en küçük elemanını bulmak için nasıl kullanıldığını gösteren bir örnek bulunmaktadır:

Dizi min() Fonksiyonunun Çıktısı
[3, 7, 1, 9, 4] 1

min() Fonksiyonunun Çıktısı

min() fonksiyonu, verilen parametreler arasında en küçük değeri bulmak için kullanılır. Bu fonksiyon genellikle sayılar arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır ve en küçük değeri bulur. Eğer parametreler arasında en küçük değer birden fazla ise, min() fonksiyonu ilk bulduğu en küçük değeri döndürür.

Örneğin, min(5, 10, 2, 30) çağrıldığında, fonksiyon 2 değerini döndürecektir çünkü 2 parametrelerin içerisinde en küçük olanıdır.

Başka bir örnek olarak, min(-5, -10, -2, -30) çağrıldığında, fonksiyon -30 değerini döndürecektir çünkü -30 diğer parametrelerden daha küçüktür.

min() fonksiyonunun çıktısı, yani döndürdüğü değer, bu fonksiyonun kullanımını oldukça kullanışlı hale getirir. Özellikle bir dizi içerisindeki en küçük değeri bulmak için bu fonksiyon tercih edilir.

min() Fonksiyonu Örnek Kullanımı

JavaScript min() Nedir?

min() fonksiyonu, JavaScript’te en küçük sayıyı bulmak için kullanılan bir built-in fonksiyondur. Bu fonksiyon, parametreler arasında en küçük olanı bulur ve geri döndürür. İster bir dizi ister ayrı ayrı sayılar olsun, min() fonksiyonu en küçük sayıyı bulmak için kullanılabilir.

Örnek kullanıma bakalım:

Örnek 1:

“`htmllet minSayi = Math.min(5, 10, 15);document.getElementById(demo).innerHTML = minSayi;“`

Yukarıdaki örnekte, min() fonksiyonu üç sayıyı parametre olarak alır ve bu sayılardan en küçüğünü bulur. Bu örnekte, en küçük sayı olan 5’i bulur ve bu değeri demo id’li bir HTML öğesine yazar.

Örnek Çıktı
min(5, 10, 15) 5

Yorumlar devre dışı bırakıldı.