JavaScript matches() fonksiyonunu kullanarak nasıl kullanılır, örnekleri ve sonuçlarının nasıl yorumlanacağını öğrenin.

matches() fonksiyonu nedir?

JavaScript matches() Nedir?

matches() fonksiyonu, bir dizeyi belirli bir regular expression ile karşılaştıran ve eşleşen sonuçları döndüren bir JavaScript metotudur.

Bu metot, verilen dizede belirli bir desenin eşleşip eşleşmediğini kontrol etmek için kullanılır. Eğer eşleşme varsa, eşleşenler döndürülür; eğer eşleşme yoksa null değeri döndürülür.

Kısacası, matches() fonksiyonu bir dizenin içinde belirli bir desenin var olup olmadığını kontrol eder ve bu desenin eşleştiği kısımları döndürür.

matches() fonksiyonu nasıl kullanılır?

JavaScript matches() Nedir?

matches() fonksiyonu, bir dizeyi belirli bir desenle eşleştirmek için kullanılır. Bu desen, genellikle bir regular expression (düzenli ifade) olabilir. matches() fonksiyonu, bir dizeyi desenle karşılaştırır ve sonucu boolean (true veya false) olarak geri döndürür.

matches() fonksiyonunu kullanırken, dizeyi eşleştirmek istediğiniz deseni içeren bir regular expression (RegExp) ile karşılaştırmanız gerekir. Örneğin, /abc/i regular expression’i ile bir dizenin abc harflerine eşit olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Örnek kullanım:

  • Örnek 1: var str = Hello, World!; var pattern = /hello/i; var result = str.match(pattern); console.log(result);
  • Örnek 2: var text = Lorem ipsum dolor sit amet; var regEx = /lorem/i; var result = text.match(regEx); console.log(result);

Bu örneklerde, matches() fonksiyonu kullanılarak bir dize ve deseni karşılaştırıldı ve sonuçlar konsola yazdırıldı. İlk örnekte, desenle eşleşen bir sonuç bulunamadığı için null değeri dönerken; ikinci örnekte, desenle eşleşen bir sonuç bulunduğu için eşleşen dizeyi döndürdü.

matches() fonksiyonunu kullanırken, dikkat edilmesi gereken nokta, desenin doğru şekilde tanımlanmış olması ve büyük/küçük harf duyarlılığının uygun şekilde ayarlanmasıdır.

matches() fonksiyonu kullanım örnekleri

JavaScript matches() fonksiyonu kullanım örnekleri arasında, bir metin içerisindeki belirli bir desene uygun olan tüm eşleşmelerin bulunması işlemi bulunmaktadır. Örneğin, bir metin içerisindeki tüm e-posta adreslerini bulmak istediğimizde matches() fonksiyonunu kullanabiliriz. Şimdi, matches() fonksiyonunun kullanım örneklerine bir göz atalım.

Örnek 1: Bir metin içerisindeki tüm tarihleri bulmak için matches() fonksiyonunu kullanabiliriz. Örneğin, Bugün 5 Ekim 2023 tarihinde buluşalım cümlesindeki tarihleri bulmak için kullanabiliriz.

Örnek 2: Belirli bir desene uyan tüm URL’leri bulmak için matches() fonksiyonunu kullanabiliriz. Örneğin, bir metin içerisindeki tüm HTTPS linklerini matches() fonksiyonu ile bulabiliriz.

Örnek 3: Bir metin içerisindeki tüm telefon numaralarını bulmak için matches() fonksiyonunu kullanabiliriz. Örneğin, Telefon numaram: 123-456-7890 cümlesindeki telefon numarasını matches() fonksiyonu ile bulabiliriz.

Örnek 4: Bir metin içerisindeki tüm hashtag’leri bulmak için matches() fonksiyonunu kullanabiliriz. Örneğin, bir metin içerisindeki tüm #javascript etiketlerini matches() fonksiyonu kullanarak bulabiliriz.

matches() fonksiyonunun sonuçları nasıl yorumlanır?

matches() fonksiyonunun sonuçları nasıl yorumlanır?

matches() fonksiyonu JavaScript’te kullanılan bir metin eşleme fonksiyonudur. Bu fonksiyon, bir dizeyi belirtilen desene göre eşleştirir ve eşleşen sonuçları döndürür. Ancak bu sonuçları doğru bir şekilde yorumlamak önemlidir.

Eğer matches() fonksiyonu bir dizeyle belirtilen desen arasında bir eşleşme bulamazsa null değeri döndürür. Bu durumda, kodunuza bu durumu kontrol etmek için bir if else yapısı eklemelisiniz. Eğer eşleşme bulunamazsa null dönerse, bu durumu karşılamak üzere bir döngü veya koşul eklemelisiniz.

Ayrıca, matches() fonksiyonu birden fazla eşleşme bulabilir. Bu durumda elde edilen sonuç, bir dizi olarak dönecektir. Bu sonuçları yorumlarken, bu diziye erişerek istediğiniz eşleşmeyi bulabilir ve ona göre işlemler yapabilirsiniz.

matches() fonksiyonunun sonuçlarını yorumlarken, dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da desenin nasıl oluşturulduğudur. Eğer desenin uygunluğu veya desenin yanlış oluşturulması durumunda, elde edilen sonuçlar beklenmeyen şekilde olabilir. Bu yüzden desenin doğru oluşturulduğundan emin olmalısınız.

Yorumlar devre dışı bırakıldı.