JavaScript’te if, else ve else if koşullu ifadelerinin temel yapısını, kullanımını ve uygulama örneklerini öğrenin. Birden fazla şart kontrolü de dahil!

JavaScript koşullu ifadelerin temel yapısı

JavaScriptte koşullu ifadeler, programın belirli koşullara bağlı olarak belirli işlemleri gerçekleştirmesini sağlar. Bu ifadeler, programın çalışma mantığını belirler ve belirli şartlar sağlandığında belirli işlemleri gerçekleştirmesini sağlar. Koşullu ifadelerin temel yapıları if, if else ve else if şeklindedir.

if ifadesi, verilen koşulun doğru olup olmadığını kontrol eder ve belirtilen işlemleri gerçekleştirir. Eğer koşul doğruysa, if bloğu içerisinde yer alan işlemler gerçekleştirilir. Eğer koşul yanlışsa, if bloğu içerisindeki işlemler atlanarak programın devam etmesi sağlanır.

if else ifadesi, if ifadesinin yanlış olduğu durumlarda başka bir işlem gerçekleştirmek istendiğinde kullanılır. Eğer if bloğu içerisindeki koşul doğruysa, ilgili işlemler gerçekleştirilir. Eğer koşul yanlışsa, else bloğu içerisinde belirtilen başka işlemler gerçekleştirilir.

else if ifadesi ise, bir koşulun yanlış olması durumda bir başka koşulun kontrol edilmesini sağlar. Birden fazla koşulun kontrol edilerek farklı işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak tanır. Eğer if bloğu içerisindeki koşul yanlışsa, else if bloğu içerisindeki koşullar sırayla kontrol edilir ve sağlanan koşula göre ilgili işlemler gerçekleştirilir.

Koşullu ifadeler, programlamada sıklıkla kullanılan bir yapıdır ve programın algoritmasını belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. JavaScriptte koşullu ifadeleri kullanarak programın belirli durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini belirleyebilir ve bu sayede programın istenilen şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

if … else ifadelerinin kullanımı

Javascript Koşullu Ifadelerin Temel Yapısı

JavaScript, web sitelerini canlandırmak, kullanıcı etkileşimini yönetmek, veri doğrulamak ve sunucu üzerindeki işlemleri gerçekleştirmek gibi pek çok işlemde kullanılan popüler bir programlama dilidir. Bu dilin temelinde, koşullu ifadelerin doğru kullanımı oldukça önemlidir. Bu yazıda, if … else ifadelerinin kullanımı üzerinde duracağız.

if … else ifadeleri, belirli koşulların doğru olup olmadığını kontrol etmek ve buna göre farklı işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. Temelde, bir if bloğu içinde belirli bir koşulun doğru olup olmadığı kontrol edilir. Eğer bu koşul doğruysa, if bloğu içindeki işlemler gerçekleştirilir. Eğer koşul yanlışsa, else bloğu içindeki işlemler gerçekleştirilir.

else if ise, bir if bloğunun yanı sıra ek koşulları kontrol etmek için kullanılır. Bu sayede, birden fazla koşulun kontrolü yapılabilir. Örneğin, bir sınav notunun değerlendirilmesi sırasında, 90 ve üstü not alanlara A, 80-90 arası not alanlara B, 70-80 arası not alanlara C, 60-70 arası not alanlara D ve 60’dan düşük not alanlara F notu verilebilir.

Koşul Sonuç
Not >= 90 A
Not >= 80 B
Not >= 70 C
Not >= 60 D
Not < 60 F

else if ifadesi ile birden fazla şart kontrolü

“`htmlJavaScript if … else … else if Nedir?else if ifadesi ile birden fazla şart kontrolü

JavaScript’te else if ifadesi, bir koşul ifadesi false olduğunda başka bir koşulu kontrol etmek için kullanılır. Bu durumda, bir koşul ifadesi false olduğunda, başka bir koşul ifadesi kontrol edilir ve eğer bu koşul da true ise ilgili kod bloğu çalıştırılır.

Bu yapı, if … else if … else yapısı şeklinde de kullanılabilir. Yani bir koşul ifadesi false olduğunda birden fazla alternatif koşul kontrol edilerek uygun kod bloğunun çalıştırılması sağlanabilir.

Örneğin, bir kullanıcının yaşına göre farklı mesajlar göstermek istediğimizde, else if ifadesi kullanarak birden fazla yaş aralığına göre farklı mesajlar gösterebiliriz. Bu sayede, koda daha fazla esneklik kazandırabilir ve birden fazla koşulun kontrol edilmesini sağlayabiliriz.

Aşağıda, else if ifadesinin kullanıldığı bir JavaScript kod örneği bulunmaktadır:

Kod Örneği
  • var sayi = 20;
  • if (sayi < 10) {
  •  document.write(Sayı 10’dan küçüktür.);
  • } else if (sayi < 20) {
  •  document.write(Sayı 20’den küçüktür.);
  • } else {
  •  document.write(Sayı 20 veya daha büyüktür.);
  • }

“`

Koşullu ifadelerin uygulama örnekleri

Koşullu ifadelerin uygulama örnekleri JavaScript programlama dilinde sıkça kullanılan bir yapıdır. Özellikle programların belirli koşullara bağlı olarak farklı yollardan devam etmesi gerektiği durumlarda kullanılır. Örnek olarak, bir web sitesinde kullanıcı girişinin kontrolü, bir oyunun seviye atlaması gibi durumlar gösterilebilir.

if … else yapıları, belirli bir koşulun doğru veya yanlış olmasına göre farklı işlemler yapılmasını sağlar. Örneğin, bir kullanıcının yaşına bağlı olarak farklı bir mesaj göstermek gibi durumlarda kullanılır.

else if ifadesi ise, birden fazla koşul kontrolü yapılmasını sağlar. Örneğin, bir ürünün rengi ve bedenine bağlı olarak stok durumunu kontrol etmek gibi durumlarda kullanılır.

Bu yapılar, JavaScript dilinde oldukça esnek bir şekilde kullanılabilir. Özellikle web uygulamalarında sıkça kullanılan bu yapılar, programcılara büyük bir kolaylık sağlar.

Yorumlar devre dışı bırakıldı.