Erişilebilir web tasarımı için WCAG 2.1 kılavuzunu keşfedin – nedir, neden önemli, nasıl uygulanır, yenilikler ve daha fazlası.

WCAG 2.1 Nedir?

WCAG 2.1 Nedir?

WCAG, yani Web Erişilebilirlik İçin İçerik Yönergeleri, internet ve mobil uygulamalar için erişilebilirlik standartlarını belirleyen bir kılavuzdur. WCAG 2.1 ise, bu standartların 2. versiyonudur ve dünya çapında kullanılan bir referanstır. Bu kılavuz, özellikle engelli bireylerin internet ve mobil uygulamalara erişimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir.

WCAG 2.1 kılavuzu, görme engelli bireylerin ekran okuyucu yazılımları aracılığıyla internet sitelerini kullanabilmesi, işitme engelli bireylerin sesli içeriklere erişebilmesi, motor beceri kısıtlılığı olan bireylerin web sitelerini kolayca gezinebilmesi gibi konularda rehberlik etmektedir.

Bu kılavuz, aynı zamanda farklı cihazlar ve tarayıcılar kullanılarak erişilen içeriklerin de bir standarta bağlanmasını sağlamaktadır. Böylece, farklı ekran boyutları ve cihaz tiplerinde de erişilebilirlik standartlarına uyumlu web tasarımları geliştirilebilir.

WCAG 2.1 kılavuzunun temel amacı, herkesin interneti eşit şartlarda kullanabilmesini sağlayarak dijital dünyadaki ayrımcılığı engellemektir.

WCAG 2.1 Kılavuzu Neden Önemlidir?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 kılavuzu, web sitelerinin ve uygulamalarının engelli kullanıcılar tarafından erişilebilirliğini sağlamak için oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. Bu standart, internetin herkes için kullanılabilir olmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Web sitelerinin ve uygulamalarının engelli bireyler tarafından kolaylıkla kullanılabilir olması, onların dijital dünyaya entegrasyonu ve online deneyimlerinin geliştirilmesi açısından son derece önemlidir.

WCAG 2.1 kılavuzu, web tasarımı ve geliştirme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarının dikkate alınmasını ve bu standartlara uygun projelerin oluşturulmasını hedefler. Bu sayede engelli kullanıcılar tarafından internet üzerindeki içeriklere sorunsuz bir şekilde ulaşabilmeleri sağlanır. Bu da, web sitelerinin ve uygulamalarının daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesini ve kullanıcı deneyimlerinin olumlu yönde etkilenmesini sağlar.

Bu kılavuzun önemi, engelli bireylerin dijital dünyaya erişimini kolaylaştırmanın yanı sıra hukuki yükümlülükler açısından da büyük bir öneme sahiptir. Birçok ülkenin yasal düzenlemeleri, web sitelerinin erişilebilirlik standartlarına uygun olmasını ve engelli kullanıcıların dijital içeriklere erişimlerini kolaylaştırmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, WCAG 2.1 kılavuzunun iş ve teknoloji dünyasındaki geçerliliği giderek artmaktadır.

WCAG 2.1 Kılavuzu Nasıl Uygulanır?

WCAG 2.1 Kılavuzu, web sitelerinin ve uygulamalarının erişilebilirlik standartlarını belirleyen uluslararası kabul görmüş bir rehberdir. Bu kılavuz, görme, işitme, hareket, anlama ve bilişsel engelli bireylerin internet üzerindeki deneyimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

WCAG 2.1 Kılavuzu, internet siteleri ve mobil uygulamalar için 4 temel prensibi içermektedir. Bunlar; algılanabilirlik, anlaşılabilirlik, işlenebilirlik ve sağlamlaştırılabilirlik prensipleridir. Bu prensipler doğrultusunda belirlenen 13 kriterin uygulanmasıyla erişilebilir bir web tasarımı oluşturulabilir.

Her bir prensip altında farklı kriterler bulunmaktadır. Örneğin; algılanabilirlik prensibi altındaki kriterler sayesinde, internet kullanıcılarına yönelik metinler, resimler ve video içeriklerine erişim kolaylaştırılmaktadır. Anlaşılabilirlik prensibi ise web sayfalarının okunabilirliğini ve anlaşılırlığını artırmayı hedefler.

Bir web tasarımcısı olarak WCAG 2.1 Kılavuzu’nu uygulamak için öncelikle bu prensipleri ve kriterleri detaylı bir şekilde incelemek gerekmektedir. Ardından, web sitesi veya mobil uygulama tasarım sürecinin her aşamasında bu prensipleri göz önünde bulundurmanın yanı sıra, kullanıcı testleri ve geri bildirimleri almak da oldukça önemlidir.

WCAG 2.1 Kılavuzu İle Erişilebilirlik

WCAG 2.1 Kılavuzu İle ErişilebilirlikWCAG 2.1 Kılavuzu İle Erişilebilirlik

WCAG 2.1 kılavuzu, web sitelerinin ve uygulamalarının erişilebilirliğini artırmak için oluşturulmuş bir rehberdir. Bu rehber, internet kullanıcılarının her türlü engel durumunda web içeriğine erişimini kolaylaştırmayı ve engel durumlarına uygun çözümler sunmayı hedefler. Bu sayede, herkesin interneti verimli bir şekilde kullanabilmesi ve web içeriğine ulaşabilmesi amaçlanmaktadır.

WCAG 2.1 kılavuzunun önemi web tasarımcıları ve geliştiricileri için oldukça büyüktür. Bu kılavuz sayesinde, tasarlanan ve geliştirilen web siteleri ve uygulamalar, herkesin kolayca erişebileceği ve kullanabileceği bir yapıya sahip olabilir. Bu sayede, internetin her kesiminden insanlar, web içeriğine eşit şartlarda erişebilirler.

WCAG 2.1 kılavuzunun uygulanması, web tasarımı ve geliştirme sürecinde oldukça dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu rehberin kurallarına uygun olarak tasarlanan ve geliştirilen web siteleri, her türlü cihaz ve tarayıcıda sorunsuz bir şekilde çalışabilir. Ayrıca, engel durumlarına sahip kullanıcılar da web içeriğine kolayca ulaşabilir ve bu içerikleri kullanabilir.

Bu kılavuz ile erişilebilirlik, web içeriğine erişimde karşılaşılan engellerin ortadan kaldırılmasını sağlar. Bu sayede, herkesin interneti eşit şartlarda kullanabilmesi ve web içeriğine sorunsuz bir şekilde erişebilmesi mümkün olur. Bu da, internetin yaygınlaşması ve toplumsal yaşamın her alanında kullanılabilir hale gelmesini sağlar.

 • Engel durumlarına uygun web tasarımı
 • Herkesin kullanabileceği web uygulamaları
 • Web içeriğine eşit şartlarda erişim
 • Erişilebilirlik standartlarına uygun web geliştirme
WCAG 2.1 Kılavuzu İle Erişilebilirlik Avantajları
Herkesin kullanabileceği web içeriği
Engel durumlarına uygun web uygulamaları
Eşit şartlarda web erişimi
Toplumsal yaşamda internetin yaygınlaşması

WCAG 2.1 Kılavuzu’nda Yenilikler

WCAG 2.1 Kılavuzu’nda Yenilikler web tasarım dünyasında önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Bu güncelleme ile birlikte erişilebilirlik standartlarına yeni bir boyut kazandırılırken, kullanıcı deneyimi de daha da geliştiriliyor.

Yeni Özellikler:

 • Artırılmış Gerçeklik Desteği: WCAG 2.1, artırılmış gerçeklik teknolojilerine uygunluğu da kapsayacak şekilde güncellenmiştir. Bu, görme engelli kullanıcıların da artırılmış gerçeklik deneyimlerine erişebilmesini sağlayacak.
 • İşitsel İşaret Dili Desteği: Yeni kılavuz, sayfa üzerinde işitsel işaret dili içeriğine uygunluk konusunda detaylı standartlar belirlemiştir. Bu sayede işitme engelli kullanıcılar için daha erişilebilir bir deneyim sunulmasını hedefler.
 • Yararlı Değişiklikler:

  Yeni Başlık Etiketleri: WCAG 2.1 ile birlikte başlık etiketlerine ilişkin yeni kurallar ve öneriler getirilmiştir. Bu sayede sayfa başlıklarının anlamlı ve uygun şekilde kullanımı teşvik edilir.
  Metin Kontrastı: Yeni kılavuz, metin ile arka plan rengi arasındaki kontrast oranlarına ilişkin güncellenmiş standartlar içerir. Bu da görme engelli kullanıcıların metinleri daha kolay okuyabilmesini sağlar.

  WCAG 2.1 Kılavuzundaki bu yenilikler, web tasarımcılarına ve geliştiricilere erişilebilirlik odaklı çalışmalarında daha net ve kapsamlı bir rehber sunmayı hedeflemektedir. Bu sayede internetin herkes için daha erişilebilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.

  Yorumlar devre dışı bırakıldı.